Blijven werken aan meer banen

Blijven werken aan meer banen

Door Henk Nijboer op 11 december 2014 Delen  

De cijfers van het CPB laten duidelijk zien dat het weer beter gaat met Nederland. Er komen meer mensen aan het werk, de groei trekt aan en mensen hebben over het algemeen wat meer te besteden. Langzaam maar zeker klimmen we uit het dal.

Maar we zijn er nog niet. De groei is nog kwetsbaar en teveel mensen zitten nog zonder baan. Het is daarom zaak dat het kabinet koers houdt op weg naar meer banen en een sterkere economie.

We zien dat de maatregelen van dit kabinet werken. We hebben gezorgd voor rust op de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek is niet langer een subsidie op rijkdom, maar een eerlijke stimulans voor eigen woningbezit. Met effect: de verkopen trekken aan, en starters krijgen weer een kans. Op de arbeidsmarkt zorgen we dat er een einde komt aan de doorgeschoten flexibilisering. Meer fatsoenlijk werk, een ontslagvergoeding voor iedereen en een einde aan schijnconstructies. De werkloosheid daalt, het aantal banen neemt toe. Met de aanpak van bonussen en het verhogen van buffers zorgen we dat banken weer dienstbaar worden aan de samenleving in plaats van aan zichzelf. Er was moed voor nodig om zaken aan te pakken die te lang waren blijven liggen. Dat werpt nu vruchten af.

Maar we zijn er nog niet. De groei is nog kwetsbaar en teveel mensen zitten nog zonder baan. Het is daarom zaak dat het kabinet koers houdt op weg naar meer banen en een sterkere economie.