Blijven strijden voor beter hoger onderwijs

Blijven strijden voor beter hoger onderwijs

Foto Flickr / Johan Røed

Door Amma Asante op 27 oktober 2016 Delen  

De kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland is in de afgelopen vier jaar duidelijk verbeterd, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.  Studenten zijn meer tevreden, halen steeds vaker op tijd hun diploma en docenten zijn nog beter geworden in hun vak. En steeds meer jongeren gaan studeren. Dit jaar 52.000 jongeren, acht procent meer dan vorig jaar. Dat is fantastisch nieuws.

De middelen die uit het studievoorschot vrijkomen willen we de komende jaren gericht investeren in het kleinschaliger maken van het hoger onderwijs, met de beste leraren en begeleiding. Tegelijkertijd hebben we het onderwijs toegankelijker gemaakt door de Ov-kaart te behouden en deze te introduceren voor het hele mbo, en door de aanvullende beurs voor studenten uit minder bedeelde gezinnen te verhogen. Kwalitatief goed onderwijs is goed voor de individuele student en goed voor de samenleving als geheel. Het draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en werkgevers kunnen niet zonder goed opgeleid personeel.

De PvdA heeft zich in de Tweede Kamer sterk ingezet voor goede docenten die hun vak verstaan en tijd en oog hebben voor studenten. Docenten die genieten van lesgeven maar op het juiste moment het juiste zetje kunnen geven aan studenten wanneer het even tegen zit. Daarnaast wil ik af van de doorgeschoten rendementsmaatregelen. Wij maakten al een einde aan het bindend studieadvies na het eerste studiejaar en ik wil dat studenten die meer tijd nodig hebben om goed te studeren dat ook krijgen door de geldigheid van tentamens te verlengen en door studenten en docenten meer mogelijkheden te geven om het onderwijs mede vorm te geven.

De cijfers en onderzoeken die gepresenteerd werden tonen aan dat onze inzet van de afgelopen jaren loont. Zij motiveren mij enorm om door te gaan op deze ingeslagen weg. Investeren in goed en toegankelijk onderwijs, zodat iedereen de mogelijkheid krijgt te werken aan een mooie toekomst.