Blij met verbeteringen kinderopvang

Blij met verbeteringen kinderopvang

Door Keklik Yücel op 2 december 2013 Delen  

De PvdA vindt het positief dat voor de kinderopvang en de peuterspeelzalen dezelfde kwaliteitseisen gaan gelden. Hiermee geeft het kabinet gehoor aan de oproep van Mariëtte Hamer en VVD-collega Cora van Nieuwenhuizen om tot een structurele oplossing voor de problemen in de kinderopvang te komen. Daarnaast is het goed dat er flink ingezet wordt op verbetering van de pedagogische kwaliteit, iets waar de PvdA al veel langer voor pleit. Zo komt het belang van het kind voorop te staan en is er straks meer duidelijkheid voor ouders.

Goede kinderopvang is belangrijk voor kinderen. Het draagt bij aan hun ontwikkeling en maakt ze op latere leeftijd kansrijker op school en op de arbeidsmarkt.

De afgelopen jaren is er veel kritiek geweest op het versnipperde karakter van het stelsel van kinderopvang in Nederland. Het is een lappendeken van verschillende vormen van opvang, kwaliteitseisen, financieringsstromen en bestuurslagen die er verantwoordelijk voor zijn. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid onder ouders. Ook laat de pedagogische kwaliteit van de opvang vaak te wensen over en is de aansluiting met het onderwijs niet optimaal. De positieve invloed die kinderopvang heeft op de ontwikkeling van kinderen dreigt hierdoor ondermijnd te worden. Daarom hebben PvdA en VVD in het regeerakkoord de afspraak gemaakt om te komen tot een ordelijker en beter stelsel.

De harmonisatie van de regels voor de kinderopvang en peuterspeelzalen, die het kabinet beoogt, wordt in 2016 gerealiseerd. De pedagogische kwaliteit wordt op een hoger niveau gebracht onder meer door een betere mix van hbo- en mbo-medewerkers en door permanente scholing. Ook komt er meer aandacht voor een goede overdracht van kinderen tussen de voorschoolse voorziening en de basisschool, iets wat nu vaak nog ontbreekt.

Afgelopen oktober besloot het kabinet, mede op aandringen van de PvdA, om in 2014 extra te investeren in de kinderopvang. Hierdoor wordt de opvang na de bezuinigingen van eerdere kabinetten volgend jaar voor meer ouders weer betaalbaar en werken we aan een goede en toegankelijke kinderopvang.