Blij met kinderpardon

Blij met kinderpardon

Door Jeroen Recourt op 18 maart 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is blij voor de honderden kinderen die dankzij het kinderpardon een verblijfsvergunning krijgen. De rechten van het kind worden eindelijk vooropgesteld en in een definitieve regeling vastgelegd. Wij gaan ervan uit dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij het toepassen van de eenmalige regeling ruimhartig zal zijn. Dit is de kans om veel kinderen die al zo lang in een procedure zitten eindelijk definitieve duidelijkheid over hun toekomst te geven.

De PvdA is al ruim twee jaar actief pleitbezorger van een regeling voor lang verblijvende, gewortelde asielkinderen. Het zogenoemde kinderpardon betekent dat kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) die voor hun 18e meer dan vijf jaar in Nederland hebben verbleven een verblijfsvergunning krijgen.

Er zijn wel bepaalde voorwaarden. Een van de voorwaarden is dat de betrokkenen zich tijdens hun verblijf in Nederland niet langer dan drie maanden aan het toezicht van de Rijksoverheid mogen hebben onttrokken. In debat met staatssecretaris Teeven heb ik dinsdagavond bepleit dat dit in de praktijk niet te strak moet worden gehanteerd. Het is bijvoorbeeld ten aanzien van AMV’s niet redelijk om te eisen dat zij na hun 18e in beeld zijn bij voogdijinstelling Nidos.

De staatssecretaris heeft toegezegd welwillend te kijken naar situaties waar AMV’s bijvoorbeeld onder toezicht stonden van de Stichting Perspectief of een vergelijkbare stichting. Hierdoor kunnen volgens de staatssecretaris een paar tientallen kinderen extra in aanmerking komen voor het kinderpardon. Andere grensgevallen kunnen individueel aan hem worden voorgelegd in het kader van de discretionaire bevoegdheid.

De PvdA heeft de staatssecretaris opgeroepen vooral coulant te zijn in het beoordelen van individuele aanvragen en kinderen niet langer dan nodig in onzekerheid te houden. Voor kinderen die binnen de geest van het kinderpardon vallen, moeten de regels met souplesse worden toegepast. Laten we nu niet weer verzanden in nog meer ellenlange procedures, maar zo veel mogelijk aanvragen toewijzen.

 

Berichten