Blij met Foundation Max van der Stoel

Blij met Foundation Max van der Stoel

Door Hans Spekman op 20 juni 2013 Delen  

Deze week fuseren de Evert Vermeer Stichting en de Alfred Mozer Stichting tot een nieuwe organisatie die de naam Foundation Max van der Stoel gaat dragen. Als partijbestuur zijn we er blij mee. De samenvoeging speelt in op de veranderende internationale verhoudingen.

Solidariteit staat bij de Partij van de Arbeid hoog in het vaandel. We komen op voor elkaar, helpen die mensen die wel wat steun kunnen gebruiken. Dat doen we in de eigen buurt, maar ook bij mensen elders in de wereld. Solidariteit stopt immers niet bij de grens.

Daarom ben ik trots op onze neveninstellingen AMS en EVS. Zij hebben altijd gestreden voor vrijheid, democratie, rechtvaardigheid. Vaak op de achtergrond, via de lobby in den Haag, Brussel en andere politieke centra. Maar ook via trainingen aan jonge democratische partijen in met name het voormalige Oostblok. En we kennen de EVS natuurlijk ook van de jaarlijkse Afrikadag

Mede door de omstandigheden gedwongen hebben de besturen enige tijd geleden besloten tot een fusie. De doelstellingen vulden elkaar ook zozeer aan, dat het eigenlijk logisch was om niet langer naast elkaar te blijven bestaan. Nu is de nieuwe organisatie ook een feit. Met de fusie ontstaat een daadkrachtiger organisatie, die met nieuwe energie inspeelt op de veranderingen in de wereld. Bijvoorbeeld door met kennis en kunde, en in nauw overleg met onze Kamerleden en bewindspersonen de strijd aan te gaan tegen kinderarbeid.

In de nieuwe FMS zullen PvdA’ers, maar ook niet-leden, blijven ijveren voor een betere wereld, waarin we eerlijker delen en rechtvaardigheid voorop staat. Dat vergt debat, keuzes maken, strijd. Dat paste ook bij de naamgever Max van der Stoel, die nu een mooie, passende en blijvende herinnering krijgt in ons collectieve geheugen.

Die strijd voor een betere wereld willen we als PvdA blijven ondersteunen. Daarom zijn we als partijbestuur ook blij dat de FMS net als haar voorgangers nauw aan de PvdA verbonden blijft. Aan alle medewerkers en vrijwilligers van de FMS alvast: van harte en veel succes!

Delen: