Blij met extra geld aanpak jeugdwerkloosheid

Blij met extra geld aanpak jeugdwerkloosheid

Blij met extra geld aanpak jeugdwerkloosheid
 Foto Flickr / PvdA

Door Roos Vermeij op 25 februari 2015 Delen  

De PvdA is verheugd met het feit dat er extra geld beschikbaar komt voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Het tegengaan van jeugdwerkloosheid in zowel Nederland als in de rest van Europa is namelijk een zeer belangrijke zaak en moet hard worden aangepakt. De PvdA is dan ook blij om te zien dat de jeugdwerkloosheid steeds verder afneemt in Nederland. Toch moet er nog veel werk verzet worden om de jeugdwerkloosheid verder te bestrijden.

 

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft als doel om de werkgelegenheid voor jongeren te ondersteunen. Daarvoor is er een bedrag vanuit het ESF beschikbaar gesteld voor Nederlandse gemeentes om projecten op te starten. Deze initiatieven zijn bedoeld om meer (leer-) werkplekken te creëren om jongeren aan het werk te krijgen en te helpen bij het vinden van de juiste baan. Met name de kwetsbare jongeren hebben hier baat bij, omdat zij beschikken over een gebrekkig netwerk en geringe arbeidsmarktvaardigheden. De PvdA zal haar zorgen over deze groep blijven uitspreken en verwacht meer inzet voor deze groep. Voor deze kwetsbare groep is een goede scholing essentieel in dit proces. Mensen moeten namelijk goed toegerust zijn op de constant veranderde arbeidsmarkt.

De 17,8 miljoen euro die de ESF beschikbaar stelt voor Nederlandse gemeentes wordt ingezet in reeds lopende projecten. Dit zorgt ervoor dat projecten die risico liepen te worden afgesloten toch worden voortgezet. Het gevolg hiervan is dat de jongeren de mogelijkheid krijgen om het project af te ronden en zodoende toe te treden tot de arbeidsmarkt.

De sociale investeringen en het structureel creëren van meer (leer-)werkplekken voor jongeren zorgt voor meer eerlijke en gelijke kansen voor jongeren die moeite hebben bij het toetreden tot de arbeidsmarkt. Een integrale samenwerking tussen de regering, gemeentes, werkgevers en het onderwijs moet dit stimuleren. De Nederlandse gemeentes spelen in dit proces een belangrijke rol, omdat zij dichtbij de burger staan. Zij zijn het best in staat om in te zien wie hulp nodig heeft en snel te schakelen. De PvdA vindt dit een goede ontwikkeling omdat wij vertrouwen hebben dat de gemeentes maatwerk leveren en de acties tot een succes afronden. Het extra bedrag dat beschikbaar wordt gesteld zal hierbij helpen.

Er is nog veel werk aan de winkel en de PvdA zal zich hiervoor inzetten. De PvdA zal blijven aandringen dat er drastische maatregelen moeten worden genomen om de jeugdwerkloosheid op te lossen. Want werken aan werk blijft topprioriteit voor de PvdA. Meer werkplekken en het verzorgen van goede scholing zorgt voor een toekomstperspectief voor de Nederlandse jongeren. Daar maakt de PvdA zich sterk voor.