Blij met extra geld beroepsonderwijs

Blij met extra geld beroepsonderwijs

Blij met extra geld beroepsonderwijs
Foto shutterstock

Door Tanja Jadnanansing op 16 september 2014 Delen  

Een hoogwaardige maakindustrie is een van de motors van de economie. Daarvoor zijn goede vakmensen onmisbaar, die afkomstig zijn van de beste beroepsopleiding. Het is daarom mijn ambitie om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te verhogen. Met de 250 miljoen die dit kabinet investeert in het MBO, wordt daar werk van gemaakt.

Onze MBO’ers vormen het hart van de hoogwaardige maakindustrie waarin we moeten investeren om onze economie te versterken. Deze jongeren hebben de kwaliteit dat ze zowel cognitief als praktisch bijzonder zijn onderlegd, waardoor ze geweldige producten kunnen bedenken én maken. We moeten deze jongeren nog meer op waarde schatten en daarom investeren in hun opleiding. Geen grote, anonieme leerfabrieken, maar kleine vakcolleges met intensieve begeleiding. Geen ‘pretstudies’ zonder kans op stage of baan, maar opleidingen met een goed carrièreperspectief. Ik ben daarom blij dat het kabinet samen met scholen stevige ambities heeft geformuleerd om hiervoor te zorgen, waarbij scholen extra geld krijgen om de ambities te realiseren.

Afgesproken is dat opleidingen beter moeten aansluiten op de arbeidsmarkt, dat er kleinschaliger onderwijs komt en dat extra wordt geïnvesteerd in opleidingen die uitblinken. Daarnaast worden alle jongeren beter voorbereid op hun stage en is er 25 miljoen beschikbaar voor de toptalenten, zodat zij intensievere scholing kunnen volgen. Tot slot wordt ook in de docenten op MBO’s geïnvesteerd, er komt extra geld voor betere (bij)scholing.

Het kabinet geeft met de begroting van 2015 uitvoering aan mijn ambitie om ons beroepsonderwijs tot de top van de wereld te laten behoren. Dat is goed voor het MBO, goed voor de jongeren en goed voor Nederland.