Bizarre extra kosten ouderenzorg

Bizarre extra kosten ouderenzorg

Door Otwin van Dijk op 7 oktober 2012 Delen  

Even een ommetje maken. Of je kleding laten wassen. Heel normaal als je in een verpleeg- of verzorgingshuis woont. Uit cijfers van de Consumentenbond blijkt echter dat bewoners van verpleeg- en verzorginghuizen veel geld moeten betalen voor simpele diensten. De bedragen die gevraagd worden zijn soms buitensporig en lopen in sommige gevallen op tot boven de honderd euro voor een wandelingetje. Ik vind dit zorgelijk en heb de staatssecretaris om opheldering gevraagd.

Ondanks dat zorginstellingen geld mogen vragen voor ‘extra’ diensten, vind ik deze bedragen meer dan buitensporig. Dat er ook geen duidelijkheid bestaat over de kosten van de diensten is ook niet goed.

Het moet niet zo zijn dat ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen door een financiële drempel geen gebruik kunnen maken van alledaagse behoeften, ook niet als dat een keertje extra is. Wie wil er nou af en toe niet een keertje extra douchen of een frisse neus halen?

We moeten zorgvuldig met onze ouderen omgaan. Buitensporige bedragen vragen voor simpele diensten is daar geen goed voorbeeld van.

Hieronder lees je mijn vragen aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

1. Kent u het bericht ‘Ouderen geplukt in tehuis’ dat vandaag in de Telegraaf* verscheen?

2. Wat vindt u ervan dat verpleeg- en verzorgingstehuizen een extra bijdrage rekenen voor ADL-verrichtingen zoals douchen?

3. Bent u het eens met de PvdA dat douchen bij de reguliere persoonlijke verzorging zou moeten horen voor cliënten in een verpleeg- en verzorgingstehuis en dat daarbij geen extra kosten in rekening horen te worden gebracht? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

4. Wat vindt u van de enorme verschillen in de kosten voor het wassen en merken van kleding van cliënten in verpleeg- en verzorgingstehuizen? Waar komen deze enorme prijsverschillen vandaan volgens u? Kunt u een overzicht geven van de kosten van het wassen en merken van kleding in verzorg- en verpleeghuizen?

5. Wat vindt u ervan dat er kosten in rekening worden gebracht aan cliënten in een verpleeg- en verzorgingstehuis voor het maken van een wandeling?

6. Bent u het met de PvdA eens dat het maken van een wandeling voor cliënten in een verpleeg- en verzorgingstehuis gewoon mogelijk moet zijn zonder extra kosten? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

* ‘Ouderen geplukt in tehuis’, de Telegraaf, 5 oktober 2012

Delen: