Bio-octrooien scherp in de gaten houden

Bio-octrooien scherp in de gaten houden

Door Judith Merkies op 4 juli 2013 Delen  

Steeds vaker wordt een octrooi verleend op kenmerken van planten. Zo kwam gisteren naar voren dat Monsanto via het Europees patentbureau een octrooi op een eigenschap van broccoli had verkregen. Het grote gevaar is dat op lange termijn een klein aantal bio-multinationals in bezit raakt van strategische octrooien en de zadenmarkt volledig beheerst. De PvdA in het Europees Parlement is sterk tegen deze octrooiering van levend materiaal en vindt dat het bestaande kwekersrecht voldoende bescherming biedt.

Sinds een aantal maanden krijg ik veel bezorgde reacties op de ontwikkelingen rond zaden en bio-multinationals. Die zorgen zijn deels zeer terecht, maar er zijn ook onterechte verhalen de wereld in geholpen. Allereerst is het niet waar dat de Europese Commissie hobbytelers en -kwekers wil aanpakken. De huidige voorstellen van de EU-Commissaris van gezondheid zijn er slechts op gericht administratieve lasten te verlichten. Ten tweede blijven genetisch gemodificeerde rassen nu en in de toekomst in Europa verboden.

Een derde zorg, over de toename van bio-octrooien, is wel erg terecht. Zadenrassen worden van oudsher beschermd met het zogenaamde kwekersrecht. Door deze regeling mogen zaden die zijn veredeld door een kweker niet domweg worden gekopieerd en verkocht. Wel mogen ze worden gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe zaden.

De laatste jaren blijkt echter steeds meer dat bedrijven via de rechter een octrooi op een eigenschap (of gen) van een ras kunnen verkrijgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de structuur van andijvie of het wit van de bloemkool. Hierdoor kunnen bedrijven kenmerken van een plantaardig product claimen en een compensatie eisen van iedereen die dit gebruikt. Dit is een reden voor ons om te pleiten voor aanpassing van de bio-octrooirichtlijn. 

Deze lijn zullen we ook in het Europees Parlement uitdragen. Verwacht wordt dat Commissaris Barnier van interne markt in oktober dit jaar met voorstellen rond aanpassing van de bio-octrooirichtlijn komt.