Bijverdiengrens studiefinanciering eerlijker

Bijverdiengrens studiefinanciering eerlijker

Door Marianne Besselink op 26 maart 2009 Delen  

Op mijn initiatief is er een versoepeling van de bijverdiengrens voor
studiefinanciering doorgevoerd. Studenten lopen nu niet meer tegen een hoge
boete aan bij een zeer kleine overschrijding van de grens en dat is
rechtvaardiger.

Minister Plasterk heeft op mijn initiatief een aanpassing van de
bijverdiengrens opgenomen in zijn wetswijziging voor de Wet Studiefinanciering.
De Tweede Kamer heeft hiermee ingestemd.

Met deze wijziging van de bijverdiengrens wordt de regeling rechtvaardiger
voor studenten die de grens maar met een klein bedrag overschrijden. Studenten
die bijvoorbeeld 10 euro meer verdienden in een jaar dan de grens toeliet,
moesten vervolgens het teveel verdiende geld plus de kosten van de OV-jaarkaart
over een heel jaar terugbetalen (78 euro per maand). Dat kon oplopen tot 946
euro aan boete bij een minimale overschrijding van de bijverdiengrens. De
PvdA-fractie ontving hier de afgelopen jaren veel klachten over van studenten en
studentenorganisaties.

De aanpassing zorgt ervoor dat studenten die bijverdienen naast hun
studiefinanciering niet onrechtvaardig worden aangepakt. Op mijn initiatief is
er een  ‘glijdende schaal’ ingevoerd. In de nieuwe regeling met de ‘glijdende
schaal’ gaat de student alleen nog het bedrag van de overschrijding (dus bijv.
10 euro) terugbetalen wanneer deze meer verdient dan de bijverdiengrens van ca.
13.200 euro.

Met dit voorstel hebben we voor studenten een onnodige belemmering voor
bijverdienen weggenomen. Een student die de bijverdiengrens overschrijdt, hoeft
slechts de overschrijding terug te betalen en niet meer een onevenredig groot
bedrag.

De wetswijziging gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling.