Bijdrage André Postema aan Algemene Financiële Beschouwingen Eerste Kamer

Bijdrage André Postema aan Algemene Financiële Beschouwingen Eerste Kamer

Door André Postema op 22 november 2016 Delen  

Het kabinet Rutte-Asscher heeft Nederland uit de crisis gebracht. De economie groeit weer, de koopkracht neemt voor iedereen flink toe en nergens in Europa daalt de werkloosheid zo snel. Tegelijkertijd hebben we gezorgd voor een eerlijkere verdeling van inkomen, door de laagste inkomens er het meest op vooruit te laten gaan en door beloningen aan de top te begrenzen. Dat is sterk en sociaal: een sterke economie in een sociale samenleving.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer blik ik terug op het crisisbeleid gedurende de afgelopen jaren. Inzet hiervan was om weer greep op de banken te krijgen, de economie weer aan de praat te krijgen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de rekening niet bij de lage en middeninkomens terecht zou komen.

Onder leiding van Wouter Bos is er in 2008-2009 voor gezorgd dat de financiële sector niet volledig ontspoorde. Iedereen heeft zijn spaargeld teruggekregen en de balans van de miljardensteun aan de banken is inmiddels zelfs positief. Jeroen Dijsselbloem heeft, als minister van Financiën en voorzitter van de eurogroep, er voor gezorgd dat de crises in Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland en Cyprus ons niet hebben meegezogen. Inmiddels hebben deze landen de weg naar boven weer teruggevonden.

Politiek gaat echter om veel meer dan het bestrijden van de crisis. Daarom is het zo belangrijk dat de Miljoenennota voor het komende jaar en de periode daarna stevige investeringen bevat in het onderwijs, de wijkverpleging en de verpleeghuiszorg, en bijdraagt aan het oplossen van de internationale defensieopgave. Nederland groeit weer en dat gaan de mensen merken: nu en in de toekomst. Door diverse akkoorden met sociale partners en het maatschappelijk middenveld hebben we maatregelen kunnen nemen die waarborgen dat de verzorgingsstaat er straks ook nog voor onze kinderen en kleinkinderen is.

Er is de komende jaren nog het nodige te doen. De marktwerking in de zorg moet verder worden teruggedrongen, zodat de zorg ook weer echt zorgzaam wordt. Samenwerking staat daarbij voorop. De rentegevoeligheid van onze pensioenen moet worden aangepakt, zodat mensen beter zicht krijgen op hun oudedagsvoorziening. En het onderwijs moet beter, relevanter en voor alle leeftijden.

Tot slot is het zaak te blijven hameren op een eerlijke samenleving. Daar horen geen torenhoge salarissen bij. En ook geen belastingconstructies om de winsten van grote ondernemingen weg te sluiten. Sociaaldemocraten staan hier pal voor. En zo moet het ook.

Delen: