PvdA  bezorgd over toename aantal onbevoegde leraren

PvdA bezorgd over toename aantal onbevoegde leraren

Door Marianne Besselink op 25 februari 2010 Delen  

De PvdA is bezorgd
over
de uitkomsten van een onderzoek van dagblad Trouw
, waaruit blijkt dat het
aantal onbevoegde leraren hard stijgt. Goed onderwijs begint met een goede
leraar voor de klas en we hebben ons als PvdA erg ingezet om het aantal
onbevoegde leraren voor de klas juist terug te dringen. Mijn collega Staf Depla
en ik willen daarom van de minister weten hoe de vork in de steel zit.

De cijfers lijken op het eerste gezicht erg negatief, maar het zou ook zo
kunnen zijn dat het aantal onbevoegde leraren hoger is doordat er veel
zij-instromers voor de klas zijn gaan staan. Als dat het geval is, en zij snel
hun vereiste papieren hebben, is de stijging slechts van tijdelijke aard en is
er dus geen sprake van een negatieve trend.

Het kan ook zo zijn dat de stijging losstaat van het aantal zij-instromers.
Dat zou betekenen dat de cijfers erg negatief zijn en de minister zal dan moeten
ingrijpen om deze trend te stoppen en om te keren.

We willen kortom precies weten van de hoed en de rand en zullen de minister
via mondelinge vragen verzoeken het onderzoek van Trouw nader toe te lichten.