Bezoek Erdogan belangrijk voor Nederland

Bezoek Erdogan belangrijk voor Nederland

Door Michiel Servaes op 20 maart 2013 Delen  

Aan de vooravond van het bezoek van de Turkse premier Erdoğan aan Nederland is het goed om stil te staan bij de brede relatie tussen de twee landen. Turkije behoort tot de grootste economieën in de wereld en ontwikkelt zich in een indrukwekkend tempo. Dat biedt kansen voor de Nederlandse handel en daarmee voor onze werkgelegenheid.

Op politiek terrein speelt Turkije een sleutelrol in de regio: als inspiratie voor Arabische landen die onlangs het democratische pad zijn ingeslagen, maar bijvoorbeeld ook door de opvang van zo’n 180.000 vluchtelingen uit Syrië. Nederlandse militairen leveren ondertussen een waardevolle bijdrage aan het monitoren van de Turks-Syrische grens.

Turkije is bovendien kandidaat voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Helaas vlotten de onderhandelingen, die in 2004 onder Nederlands voorzitterschap zijn gestart, niet erg. Zorgen over het respect voor de mensenrechten – in het bijzonder voor de vrijheid van meningsuiting en de rechten van minderheden – en de moeizame relatie met Cyprus vormen de belangrijkste obstakels. Nadat ErdoÄŸan eerder de politieke invloed van het leger aan banden wist te leggen, is het nu zaak dat Turkije een volgende stap vooruit zet. Er moet een oplossing voor de Koerdische kwestie en een moderne grondwet komen.

Nederland en Europa moeten die hervormingen stimuleren en Turkije niet de rug toe keren. Voor de Partij van de Arbeid blijft de EU-uitnodiging daarom gewoon van kracht, al zal het land moeten voldoen aan dezelfde strenge criteria als andere kandidaten.

Er is veel te doen geweest in de aanloop naar het bezoek. Lodewijk Asscher en Martin van Rijn hebben eerder gewezen op het zorgvuldige plaatsingsbeleid in de Nederlandse pleegzorg. Terecht, want juist tussen goede vrienden moet je open en eerlijk kunnen zijn over mogelijke verschillen van inzicht. Maar ook over andere belangrijke thema’s is er dtous genoeg te bespreken met ErdoÄŸan.

Nauwe samenwerking op politiek, economisch én cultureel terrein is in het belang van Nederland en Turkije. Vorig jaar werd 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije gevierd. Dit jaar wordt de blik op de toekomst gericht.