Bewijslast voor rekening mijnbouwmaatschappijen

Bewijslast voor rekening mijnbouwmaatschappijen

Door Tjeerd van Dekken op 17 augustus 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid vindt dat de bewijslast die bewoners van een huis met schade door aardschokken wegens gaswinning dragen, moet worden omgekeerd. Nu is het zo dat bewoners zonder enige expertise moeten aantonen wat hun huis mankeert en wat er precies beschadigd is. Sjoera Dikkers en ik vinden dat de mijnbouwmaatschappijen dit en hoe de schade is ontstaan moeten aantonen, aangezien zij wel over de kennis beschikken.

Hiernaast moeten de mijnbouwmaatschappijen en overheid meer informatie verstrekken aan de bewoners in gebieden waar de kans op aardschokken door gaswinning aanwezig is.

Onze vragen aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:

1. Is het u bekend dat er zich zeer recent weer aardschokken in (Noord) Groningen hebben plaatsgevonden?

2. Weet u dat dit al vele jaren voorkomt in deze regio?

3. Is het u bekend dat eigenaren van ontroerende goederen moeten aantonen dat schades aan deze goederen door aardgaswinning en bodemdaling is ontstaan?

4. Wat is uw mening over de praktijk dat deze schades bij de mijnbouwmaatschappijen moeten worden gemeld en door hun beoordeeld?

5. Bent u met de PvdA fractie van mening dat de noodzakelijke expertise bij de mijnbouwmaatschappij aanwezig is en niet bij de eigenaren van ontroerende goederen?

6. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat om die reden het beter is dat de mijnbouwmaatschappij moet gaan aantonen dat schades niet door hun activiteiten is ontstaan, de omgekeerde bewijslast?

7. Bent u bereid de inwoners van (Noord)Groningen te informeren over de oorzaken en gevolgen van aardschokken?