Betere zorg voor psychiatrische patiënten

Betere zorg voor psychiatrische patiënten

Door Lea Bouwmeester op 25 januari 2010 Delen  

Mijn voorstel om een zorgcoördinator aan te stellen voor mensen in de GGZ is
door Minister Klink van VWS overgenomen. Momenteel ontbreekt het aan samenhang
en coördinatie van zorg en ondersteuning voor mensen in de psychiatrie.

Dit heeft tot gevolg dat heel veel hulpverleners zich met deze patiënten
bezighouden, maar dat dit niet leidt tot effectieve zorg op maat. In het ergste
geval vallen mensen uit het zorgsysteem, slenteren over straat en door wijken
en  kunnen daardoor overlast veroorzaken. Dit is niet menswaardig voor een
persoon en niet goed voor de samenleving. Voor de PvdA telt iedereen mee. Dus
ook deze kwetsbare mensen verdienen zorg en ondersteuning, zodat ook zij het
beste uit zichzelf kunnen halen.

Sommige psychiatrische patiënten, die erg in de war zijn hebben wel tien
hulpverleners om zich heen, zoals een psychiater, woonbegeleider,
werkbegeleider, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, huisarts etc. Allemaal
hardwerkende mensen, maar als de zorg niet wordt afgestemd weet men van elkaar
niet wat er wordt gedaan. Hierdoor werken hulpverleners langs elkaar heen en het
is voor een psychiatrisch patiënt heel verwarrend. Daarom ben ik blij dat er ook
in de GGZ, in navolging van patiënten met dementie en zwangere vrouwen,
zorgcoördinatie wordt ingevoerd.

In hetzelfde overleg heb ik Minister Klink gevraagd alles op alles te zetten
om de kwaliteit van zorg in de GGZ te verbeteren en inzichtelijk te maken. In
eerste instantie is kwaliteitsverbetering het doel. Dat is goed voor de patiënt,
en scheelt nog eens een hoop geld ook. Mensen in GGZ kunnen vaak niet kiezen en
zijn meestal niet mondig, daarom bestaat er een speciale verantwoordelijkheid
voor deze doelgroep. De Minister heeft aangeven dat ook voor hem kwaliteit
leidend is. Daar ga ik uiteraard scherp op toezien.