Betere kwaliteit water uit de kraan

Betere kwaliteit water uit de kraan

Betere kwaliteit water uit de kraan
Foto Flickr / tico_24

Door Lutz Jacobi op 27 november 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid heeft het kabinet gevraagd om een Deltaplan Zoet Water en Waterkwaliteit. Dat is nodig om een samenhangende aanpak en onafhankelijke regie voor voldoende en schoon zoet water te garanderen. Samen met mijn collega’s van D66 en ChristenUnie heb ik de minister gevraagd dit Deltaplan gelijktijdig met het geplande Nationaal Waterplan 2015 te presenteren.

Voldoende zoet en schoon water is van vitaal belang voor de gezondheid van mens, dier en plant. Daarnaast is er schoon water nodig voor de vele productieprocessen in de landbouw en industrie. De PvdA vindt dat de bestaande aanpak tekortschiet. Dat heeft een oorzaak in strijdige regelgeving, maar komt ook doordat er onvoldoende regie en afstemming bestaat tussen ministeries, sectoren en andere betrokken partijen.

Daar komt bij dat we voor verdere verbetering van onze zoetwatervoorziening en waterkwaliteit afhankelijk zijn van een gezamenlijke aanpak en onafhankelijke regie, zoals eerder bij het Deltaplan Waterveiligheid is gebeurd.

De mens is van invloed op de zoetwatervoorziening, maar ook op de kwaliteit van het zoete water. Daarom vindt de PvdA dat het kabinet haar verantwoordelijkheid moet nemen door te komen met een Deltaplan Zoet Water en Waterkwaliteit. In deze plannen moet komen te staan hoe het kabinet ervoor gaat zorgen dat er ook in de toekomst nog voldoende zoet water van goede kwaliteit beschikbaar is.