Betere bescherming privacy in financiële sector

Betere bescherming privacy in financiële sector

Foto Wikimedia / DARPA

Door Henk Nijboer op 25 november 2016 Delen  

Technologische ontwikkelingen bieden veel kansen, maar vragen ook om waakzaamheid.

Met name op het vlak van privacy van klanten in de financiële sector. Die moet wat de PvdA betreft beter worden beschermd. Daarom komt de PvdA met een initiatiefnota ‘Financiële Sector, Privacy en Big Data’. om de privacy van klanten beter te beschermen. Daarmee wil de partij niet elke vorm van datagebruik in de kiem smoren, maar wel dat het gebruik van nieuwe technologieën wordt ingezet in het belang van de klant. En niet vanwege commerciële motieven. De PvdA wil het commercieel gebruik van data in en door de financiële sector daarom beperken. Privacy is een grondrecht. Dat recht verdient publieke bescherming.

Als je gegevens eenmaal openbaar zijn, is er geen weg meer terug. Dat vergt een actieve overheid, heldere regels, eenduidige keuzes voor burgers en handhaving bij overtreding. Bovendien dienen data veilig bewaard en beheerd te worden. Om te voorkomen dat de privacy van mensen onvoldoende wordt geborgd wil de PvdA een aantal zaken wettelijk regelen.

Ten eerste pleit de PvdA ervoor om bepaalde vormen van datagebruik in de financiële sector in te perken. Data verkregen vanuit de nutsfunctie mogen nooit commercieel worden gebruikt. Tevens stelt de PvdA voor dat de overheid voldoende tegenmacht creëert om privacy van burgers te waarborgen en namens de burger opkomt voor de rechten die vastgelegd zijn in de wet. Hiermee waarborgt zij dat burgers rechtvaardig behandeld worden en voorkomt zij dat het overmatig gebruik van Big Data leidt tot uitsluiting, discriminatie, en ongelijkheid.. Tot slot wil de PvdA een actieve houding van de financiële sector zelf. Mensen moeten gelaagd kunnen kiezen welke data zij willen delen. Ten aanzien van voorlichting, maar zeker ook om ervoor te zorgen dat data die worden gebruikt ook veilig worden opgeslagen, tijdig worden vernietigd en niet in verkeerde handen terechtkomen.