Beter rekenonderwijs voor MBO’er

Beter rekenonderwijs voor MBO’er

Door Tanja Jadnanansing op 9 oktober 2013 Delen  

We moeten scholieren en MBO’ers beter voorbereiden op de verplichte rekentoets, die over twee jaar wordt ingevoerd. De Partij van de Arbeid wil een plan van aanpak van de staatssecretaris van Onderwijs om het rekenonderwijs flink te verbeteren. Terwijl we juist bezig zijn om het aantal schooluitvallers terug te dringen, dreigen we een grote groep vroegtijdige uitvallers te creëren.

Tweederde van de leerlingen in het MBO voldoet nu niet aan de gestelde eisen. Door hen bij te spijkeren voorkomen we dat zij in de toekomst massaal zakken.

Als we het rekenonderwijs nu verbeteren hoeven we de invoering van de rekentoets niet uit te stellen. De toets mag echter pas worden verplicht als blijkt dat jongeren het niveau aankunnen. Het kan namelijk niet zo zijn dat meer dan de helft van de jongeren geen diploma krijgt doordat het rekenonderwijs niet op orde is.