Betaalbare en toegankelijke mondzorg voor iedereen

Betaalbare en toegankelijke mondzorg voor iedereen

Door Attje Kuiken op 14 april 2011 Delen  

Liever een kies laten trekken dan een behandeling. Overdreven of
realiteit? Voor veel mensen is naar tandarts of orthodontist nu al een
behoorlijke aanslag op de portemonnee. Met het vrijgeven van de prijzen
zoals
minister Schippers wil
, wordt een gezond gebit voor veel mensen
onbetaalbaar.

In 2012 wil zij vrije prijsvorming in de mondzorg invoeren. Dat betekent dat
niet meer de overheid maar de tandartsen, mondhygiƫnisten, orthodontisten en
tandprothetici zelf bepalen welke prijskaartje zij aan hun vullingen, kronen of
protheses hangen. Vrije prijsvorming levert volgens de voorstanders voordelen op
voor de consument. Het kan leiden tot een betere prijs in relatie tot de
kwaliteit en een markt met vrije prijzen biedt meer ruimte voor innovatie.

Om die voordelen te behalen moet wel aan een aantal belangrijke
randvoorwaarden worden voldaan. Prijs en kwaliteit moeten inzichtelijk zijn voor
de consument en er moet voldoende aanbod van tandartsen en orthodontisten zijn.
Dat is nu niet het geval. De consument kan niet kiezen voor kwaliteit omdat het
ontbreekt aan criteria. Bovendien ontbreekt het aan sancties om transparantie af
te dwingen. Dit voor 2012 veranderen gaat volgens de patiëntenorganisatie en
consumentenbond ook niet lukken.

Verzekeraars onderhandelen niet met tandartsen over hun prijzen. Richtlijnen
hiervoor ontbreken en komen er ook niet. Dit heeft als gevolg dat consumenten
bij verschillende tandartsen zelf een offerte aan moeten vragen. Afhankelijk van
hoe goed iemand kan onderhalen, zal per keer prijs de worden vastgesteld. Zonder
dat je weet wat je aan kwaliteit kunt verwachten of wat redelijk is. De vraag is
of we jongeren en andere specifieke zorggroepen die verantwoordelijk willen
geven.

Naast de transparantie laat ook de aanbod kant te wensen over. Het aantal
tandartsen is in vergelijking met de landen om ons heen beperkt en vooral in
bepaalde regio’s zijn er tekorten. Bovendien neemt de vraag naar tandartszorg
niet af maar juist toe. Alle partijen zijn het er ook over eens dat het aantal
tandartsen moet toenemen.

Het gebrek aan transparantie en onvoldoende aanbod maakt dat een echte
prikkel om goedkoper te worden ontbreekt. Nu al zijn er mensen die uit
kostenoverwegingen liever een kies laten trekken dan een behandeling te nemen.
Voor wie minder te besteden heeft wordt het bloeden wanneer de prijzen inderdaad
worden vrijgegeven onder de huidige omstandigheden. Wordt het zoals vroeger dat
je aan het gebit kunt zien wie er geld heeft en wie niet? Gouden tanden versus
rotte tanden? Dat moet de politiek niet toestaan.