Betaalbaar wonen voor iedereen

Betaalbaar wonen voor iedereen

Door Job Cohen op 26 februari 2011 Delen  

De PvdA presenteert vandaag het manifest
Betaalbaar wonen voor
iedereen’ (pdf).
Want juist nu zijn structurele maatregelen nodig om
betaalbare nieuwe woningen te bouwen en bestaande woningen te renoveren. Dat is
niet alleen goed voor starters en mensen met een gewoon inkomen die nu geen huis
kunnen vinden, dat is ook goed voor de bouw met veel te veel werkloze
bouwvakkers.

Het gaat niet goed met de woningmarkt en de bouw in Nederland. De markt wordt
gekenmerkt door te weinig betaalbare woningen voor mensen met gewone inkomens en
voor starters. Er is een grote vraag naar woningen in steden, vraaguitval in
krimpregio’s, toenemende werkloosheid en faillissementen en inefficiënte
regelgeving, belastinguitgaven en subsidies.

De PvdA presenteert daarom vandaag het manifest ‘Betaalbaar wonen voor
iedereen’. Onze ambitie staat in contrast met de aanpak van het kabinet: de
woningmarkt zit op slot. De PvdA maakt een andere, eerlijke keuze. Wij willen
met alle partijen in de woningmarkt aan de slag en pleiten voor een actieve en
taboe doorbrekende rol van de verantwoordelijke politici en bestuurders.

De belangrijkste punten van het manifest:

1. De markt bouwt geen betaalbare woningen voor de politieagent, de zzp’er,
de stratenmaker of de onderwijzer. Ruim 600.000 huurders kunnen geen kant op.
Starters hebben geen kans op een woning. Daarom krijgen woningcorporaties de
taak en de ruimte ook te bouwen voor modale- en middeninkomens.

2. Er ontstaat zo voldoende aanbod met huurprijsbescherming voor de
middengroepen. Deze woningen moeten de draaischijf vormen tussen de publieke
zaak en de markt, tussen markt en marktafwezigheid. Daarom is afwisselend koop,
huur of deels koop, deels huur van deze woningen mogelijk.

3. Onze steden en dorpen moeten krachtig worden vernieuwd. Een Stads- en
Dorpsvernieuwingsfonds, gefinancierd door de woningcorporaties, de
institutionele beleggers en de overheden, gaat structurele investeringen in de
bestaande en nieuwbouw mogelijk maken.

4. Bezuinigingen op de huurtoeslag leiden tot huurverhogingen van 160 euro
per jaar, met name voor huurders met alleen AOW. De PvdA wil deze korting
ongedaan maken door een gelijke behandeling van kopers en huurders.

5. Er moet een Nationaal Woonakkoord gesloten worden met alle relevante
partijen op de woningmarkt om het rondpompen van geld, het onnodig opdrijven van
huizenprijzen en de onzekerheid bij huurders en kopers weg te nemen.

 

 PvdA_Cohen_Betaalbaar
wonen voor iedereen