Bestuur achter aanbevelingen Etty en Esajas

Bestuur achter aanbevelingen Etty en Esajas

Door Hans Spekman op 2 november 2012 Delen  

Het Partijbestuur is Walter Etty en Sherlo Esajas zeer erkentelijk voor al het werk dat ze hebben verricht, en het uiteindelijke rapport met een heldere weergave van wat er is gebeurd in de PvdA Amsterdam Zuidoost. Het Partijbestuur neemt de conclusies van het rapport over. Lees verder voor een uitgebreide reactie van het bestuur, kijkend naar de oorspronkelijke vragen.

Welke rol hebben DB-leden en fractieleden de PvdA gespeeld bij het ontstaan van dit conflict?
De verschillende rollen en verantwoordelijkheden staan helder uiteengezet in dit rapport (pdf). Het Partijbestuur gaat er vanuit dat de betrokkenen hun lering trekken uit het rapport en de komende periode opereren als een solide coalitiepartij die vanuit de sociaal democratische idealen haar verantwoordelijkheid neemt voor de bewoners van Amsterdam Zuidoost.

Het Partijbestuur gaat er ook van uit dat fractie en DB-leden zich daarbij houden aan de binnen de PvdA geldende regels en normen, inclusief de Erecode.

In hoeverre is de integriteit van het openbaar bestuur in het geding?
Het Partijbestuur vindt met de opstellers van het rapport dat iedere melding van bedreiging en intimidatie van politieke ambtsdragers serieus genomen moet worden. Zo’n bedreiging mag nooit onderdeel vormen van een politieke controverse.

Is de samenwerkingsrelatie tussen deze PvdA-fractie en deze DB-leden in Amsterdam Zuidoost te herstellen?
Het DB in Amsterdam Zuidoost kent inmiddels een andere samenstelling. Zoals eerder geschetst gaat het Partijbestuur er van uit dat alle leden van de PvdA fractie en DB-leden vanuit hun eigen rol en individuele verantwoordelijkheid bijdragen aan een PvdA als solide coalitiepartner in Amsterdam Zuidoost.

Op welke wijze kan de PvdA-afdeling in Amsterdam Zuidoost beter gaan functioneren?
Het Partijbestuur heeft aan het bestuur van de PvdA Amsterdam gevraagd om al het mogelijke te doen om te bouwen aan een sterke en actieve PvdA afdeling in Amsterdam Zuidoost. Dat betekent in ieder geval de afdeling ondersteunen bij het formeren van een energiek en sterk afdelingsbestuur, het organiseren van inhoudelijke activiteiten voor de PvdA leden in Amsterdam Zuidoost, het opzetten van permanente campagne, ledenwerving en ombudswerk en het actualiseren van de website.

Verslag onderzoek naar conflict in PvdA Zuidoost (pdf) >

Delen: