Bestrijd leeftijdsdiscriminatie

Bestrijd leeftijdsdiscriminatie

Door Pierre Heijnen op 25 november 2009 Delen  

Bij de begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken vroeg ik aandacht voor het
bestrijden van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, in het bijzonder bij
de overheid. Teveel 50-plussers krijgen te weinig kansen op een baan, ook bij de
overheid. Terwijl straks iedereen nodig is en we mensen vragen vanaf 2010 langer
te werken.

Dat vergt een actief leeftijdsbewust personeelsbeleid van alle werkgevers. De
overheid als werkgever van vele honderdduizenden (rijk, gemeenten, politie,
defensie, onderwijs) moet het goede voorbeeld geven. Door belemmeringen weg te
nemen voor ouderen om door te werken en om in dienst te komen. Door ouderen
welkom te heten bij de ingang en niet weg te kijken naar de uitgang. Door
leeftijdsdiscriminatie actief te bestrijden.

Minister ter Horst onderschreef het belang van de strijd tegen
leeftijdsdiscriminatie en beloofde een actief leeftijdsbewust personeelsbeleid
te gaan voeren.

Delen: