Bestrijd fraude in wetenschap

Bestrijd fraude in wetenschap

Door Mohammed Mohandis op 4 februari 2013 Delen  

Ik ben zeer tevreden met het nieuws dat de Erasmus Universiteit voortvarend aan de slag is gegaan met het nemen van maatregelen tegen wetenschapsfraude.

Als eerste universiteit grijpt ze het advies van de KNAW met beide handen aan om cursussen te geven op het gebied van integriteit en moraal in de wetenschap. Iedereen kent de fraudegevallen van het afgelopen jaar waarbij wetenschappelijke onderzoeken zijn gemanipuleerd. Het is daarom extra belangrijk dat instellingen zelf laten zien dat deze praktijken niet getolereerd worden.

De Erasmus Universiteit investeert in het bestrijden van fraude door middel van een werkgroep die cursussen aanbiedt aan toekomstige promovendi en binnenkort ook aan hoogleraren. Hierin worden de deelnemers bewust gemaakt van de wetenschappelijke ethiek.

Het uiteindelijk ondertekenen van een diploma staat symbool voor het trouw blijven aan de eed. Dit vind ik een mooi gebaar. Er is meer nodig om het fraudeprobleem op te lossen, maar het zorgt ervoor dat de toekomstige wetenschappers zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid.

De Erasmus Universiteit is hiermee een goed voorbeeld voor de rest van het wetenschapsveld. Geen enkele universiteit is gebaat bij nog meer fraudegevallen. Ik hoop daarom ook dat de rest van de universiteiten dit mooie voorbeeld gaan volgen. Het Nederlands onderzoek is van hoog niveau en het is dan ook van groot belang dat het vertrouwen in deze onderzoeken hersteld wordt.