Besteed geld aan goede zorg, niet aan te hoge inkomens

Besteed geld aan goede zorg, niet aan te hoge inkomens

Door Eeke van der Veen op 28 april 2010 Delen  

De PvdA is sinds jaar en dag van mening dat sommige medisch-specialisten wel
erg veel verdienen. Daarom wordt het hoog tijd dat we onze middelen verstandig
gaan inzetten. Geld dat voor zorg bestemd is, moeten we aan goede zorg uitgeven
en niet aan buitenproportionele inkomens. Inmiddels
is
de minister van VWS ook tot die conclusie gekomen
, maar hij loopt daarmee
wel achter de muziek aan.

Ik waarschuw al vier jaar dat het misgaat met de uitgaven. De afgelopen jaren
hebben specialisten het budget overschreden,niet omdat er harder gewerkt is of
meer mensen geholpen zijn, maar door een fout in het registratiesysteem. Per
jaar gaat het dan, vanaf 2008, om 600 miljoen Euro! Als het tegenzit is ook 2011
een jaar van excessieve uitgaven. Ik heb eerder een motie ingediend om het
teveel verdiende geld terug te halen. En dat er teveel verdiend wordt wijzen de
cijfers inderdaad uit.

De medisch specialisten die teveel geld ontvangen hebben weigeren terug te
betalen.. Maar het is toch te gek voor woorden als teveel betaalde huurtoeslag
wel terug gestort moet worden maar dat te veel betaald geld aan de specialisten
in eigen zak mag blijven. De PvdA laat er geen twijfel over bestaan wat haar
standpunt is: we moeten de inkomens van artsen en specialisten loskoppelen van
de omzet, zoals nu nog het geval is.

De minister is inmiddels van mening dat elk ziekenhuis een vast budget moet
krijgen dat besteed kan worden aan specialistische zorg. De Raad van Bestuur van
het ziekenhuis spreekt met de medische staf af hoe het budget verdeeld wordt. Op
zich een sympathiek idee, maar er zitten nog een hoop haken en ogen aan de
voorstellen van de minister. Zo wil hij Zelfstandige Behandelcentra (ZBC)
vrijstellen van beperkingen. Als we dat doen, is het dweilen met de kraan open.
Eerder kwam namelijk naar buiten
dat
de Voorjaarsnota een overschrijding van het zorgbudget met 1,5 miljard
vermeldt
. De ZBC hebben een flink aandeel in deze kostenoverschrijding.

De Orde van Medisch Specialisten heeft flinke kritiek op de plannen. Om die
reden denk ik dat De Orde de maatschappelijke realiteit in de zorg uit het oog
verliest. Kostenbeheersing is nodig. Doel van de plannen is het tegengaan van
perverse prikkels en stabilisatie van het specialistenbudget. Als specialisten
straks minder werk verrichten terwijl patinten de zorgverlening nodig hebben,
duidt dit allerminst op de professionele houding die je van een medisch
specialist mag verwachten.

Voor de PvdA moet de zorgkwaliteit en het belang van de patint centraal
staan. Daarom ben ik erg te spreken over de uitbreiding van de zeggenschap van
De Raad van Bestuur. De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de zorg in
een ziekenhuis ligt nu uitdrukkelijk bij de Raad van Bestuur. De RvB kan nu
kwaliteitsafspraken met hun specialisten maken en hen voor
kwaliteitsverbeteringen belonen. Specialisten moeten zich niet alleen richten op
meer doen, maar ook op het beter doen. En daarvoor moet een specialist beloond
worden. De volumeprikkels die er nu zijn kunnen leiden tot overbehandeling, en
dus onnodige zorgkosten.

Ik hoop van harte dat de minister het pad van productieprikkels verlaat en
zich vooral gaat richten op het belonen van betere kwaliteit. Als er iets
duidelijk is geworden, dan is het dat productieprikkels tot onnodige kosten
leiden. Die kosten worden verhaald op de burger via de zorgpremie. Mijn
boodschap aan de minister is daarom: beter ten halve gekeerd dan ten hele
gedwaald. Kom terug van dehuidige marktwerking en kies voor beloning van
kwaliteitsverbeteringen, niet enkel van productie. Meer zorg is niet altijd
beter.

Delen: