Bestaanszekerheid en wat van waarde is

Bestaanszekerheid en wat van waarde is

Door Hans Spekman op 7 maart 2013 Delen  

Afgelopen dinsdag was ik in Enschede bij de eerste regionale bijeenkomst over het Van Waarde project van onze partij. Hier konden leden èn niet-leden discussiëren over de resolutie van het partijbestuur en waar het Congres in april over besluit. Ik sprak daar onder meer over Brigitte uit Groningen, die ook in de projectbundel van de WBS aan het woord komt.

Brigitte maakt scholen schoon. Ze heeft geen vast contract. Voorheen werkte ze 32 uur per week, maar nu is dat teruggebracht tot 20 uur. Van haar baas krijgt ze nog anderhalve minuut om een klaslokaal schoon te maken. Meer dan wat papiersnippers en modder wegwerken is dat niet, de rest moet maar wachten. Voor Brigitte betekent dat baan- en inkomensonzekerheid, slecht werk en een gebrek aan respect.

Ik haalde het voorbeeld van Brigitte aan om aan te tonen wat het betekent als bedrijven, al dan niet onder druk van aandeelhouders, zoveel mogelijk bezuinigen om op korte termijn slechts winst te maken en tegelijkertijd alle bedrijfsrisico’s afwentelen op de werknemers. Ik vind dat Brigitte juist een vaste baan zou moeten hebben met een inkomen waar ze van rond kan komen.

Deze bestaanszekerheid staat centraal in het tweede deel van onze resolutie. Wij willen goed werkgeverschap bevorderen en de werkplek of onderneming als gemeenschap centraal stellen. Werkgevers maken we weer verantwoordelijk voor de risico’s van het ondernemerschap. We willen niet dat ze hun verantwoordelijkheid bij ziekte afschuiven door alleen nog maar flexwerkers in dienst te nemen. Natuurlijk realiseren we ons ook dat het voor kleine ondernemers soms zwaar valt om iemand twee jaar lang door te betalen bij ziekte. Wij brachten dat in ons verkiezingsprogramma terug naar één jaar.

Dat wat van waarde is willen we beschermen, ook als het gaat om arbeid. Niet om alles bij het oude te houden, wel om de uitwassen van het kapitalisme te beteugelen. Opdat mensen weer kunnen rekenen op een vaste baan met een redelijke beloning. Zodat ze weer met plezier naar hun werk gaan, zekerheid hebben en niet bang hoeven te zijn dat hun baan van de een op de andere dag is overgeheveld naar een lage lonenland. De kwaliteit van werk staat daarbij voorop.

Over deze en veel andere onderwerpen spraken we dinsdagavond in Enschede. De discussie maakte veel los. Soms was het debat fel, maar ik geloof dat we juist door discussie verder komen. Zo hoorde ik al veel goede ideeën. Een jongen sprak over meer medezeggenschap in het onderwijs. Iemand anders pleitte voor een grote rol van ondernemingsraden bij het bepalen van de hoogte van het salaris van de top.

Wil je ook meepraten en meedenken? Er volgen nog regionale bijeenkomsten in Groningen (vanavond, 7 maart), Rotterdam (13 maart) en Eindhoven (18 maart). Maar veel afdelingen organiseren zelf ook een debatavond. Iedereen is welkom om op een van die bijeenkomsten mee te praten over de toekomst zoals sociaaldemocraten die voor ogen zien.

Delen: