Marianne Besselink in het kort

Marianne Besselink in het kort

Door Marianne Besselink op 1 mei 2010 Delen  

In het artikel hieronder stel ik me kort voor.

Opleiding
Bestuurskunde Hanzehogeschool Groningen; MBA

Vorige / Huidige baan
Tweede Kamerlid PvdA

Daarom kandidaat-Kamerlid
Iedereen telt mee is een moderne vertaling van gelijke verdeling van kennis,
macht en inkomen. De basisprincipes van onze partij. Sinds het ontstaan van onze
partij hebben we al veel bereikt maar er zijn nog genoeg zaken die we nog beter
moeten regelen in dit land. Afgelopen drie jaar met veel plezier bijgedragen aan
een stevige positieverbetering van het onderwijs. Ieder kind verdient het beste
onderwijs zodat hij/zij het beste uit zichzelf kan halen. De kwaliteit van het
onderwijs moet beter, Leraren verdienen een beter aanzien, betere
omstandigheden, recht op scholing en recht op betere begeleiding van jonge
docenten. Studenten verdienen meer contacturen. Genoeg om de komende vier jaar,
net als afgelopen jaren mij stevig voor in te zetten.

Ambitie
Er is de vorige periode veel ingezet, dat wil ik doorzetten. Betere begeleiding
voor jonge leraren; een sociaal studiefinancieringssysteem mee helpen bouwen;
zorgen dat de uitval onder studenten kleiner wordt (nu nog bijna 40%).
Bijvoorbeeld de ambitie in het verkiezingsprogramma om studenten het recht te
geven om geld terug te vragen als de instelling geen goede kwaliteit levert,
komt voort uit een motie van mij. De uitvoering daarvan geef ik graag vorm.

Politieke voorbeeld
Mijn moeder. Al vanaf dat ik klein was actief voor onze partij. Tegen de stroom
in, de emancipatie uitgevoerd door op ingewikkelde functies en dossiers haar
positie op te eisen. Altijd strijdbaar voor diegenen die haar steun nodig
hebben. Een politicus die er voor de mensen is en niet alleen voor de
bestuurders.

Welke eigenschap (van een ander) waardeer je het meest?

Samenwerken aan een beter Nederland waarin iedereen mee telt

Voorbeeld buiten de politiek
Maarten van der Weijden; wat een doorzettingskracht.

Als ze dat nou nog eens zouden herhalen op tv…
De film ‘De aanslag’

Favoriete boek
The world according to Garp; John Irving

Favoriete plek in Nederland
Groningen natuurlijk, voor een ieder die daar is geweest behoeft dat geen
uitleg.

Delen: