Bespaar mensen de ellende van armoede

Bespaar mensen de ellende van armoede

Door Hans Spekman op 9 september 2010 Delen  

CDA en VVD willen voorlopig niet praten over een wetsvoorstel dat de
schuldhulpverlening moet verbeteren. Uit ervaring weet ik dat uitstel in de
Kamer vaak afstel betekent. Ik wil voorkomen dat complete gezinnen door schulden
in de kou komen te zitten, of zelfs op straat belanden. Voor mij is het simpel:
als een uitgestoken hand het verschil kan maken tussen een menselijk bestaan en
kille armoede, bied ik hem graag aan. Maar voor CDA en VVD lijkt dit even geen
prioriteit. Toch hoop ik van harte dat CDA en VVD ook vinden dat we deze mensen
de ellende van armoede moeten besparen. De mogelijkheden zijn er. Nu de wil nog.

Lang niet iedereen die in de schulden belandt, doet dat vrijwillig. Zo zijn
er mensen die hun baan kwijtraken en hun huis maar niet verkocht krijgen. Hoe
graag ze ook willen, de situatie maakt het ze lastig om de financiën op orde te
krijgen. Vaak trekt de veroorzaker van de schulden ook andere familieleden en
vrienden mee de put in. Schuldproblematiek kan enorm uit de hand lopen. Een
toegankelijke en eerlijke schuldhulpverlening kan deze mensen de ruimte en tijd
geven om hun verplichtingen op een waardige manier na te komen. Daarom wil de
PvdA graag dat er toegankelijke schuldhulpverlening komt.

Als de Kamer dit wetsvoorstel aanneemt, komt de schuldhulpverlening bijna
letterlijk binnen handbereik. De gemeentes staan dicht bij de mensen om wie het
gaat en dat biedt de kans om de lijntjes kort te houden. Ik zie hierbij een hele
hoop mogelijkheden. Een gemeente kan de partijen als bemiddelaar bij elkaar
brengen en zoeken naar een constructieve oplossing voor alle betrokkenen.
Uiteindelijk is dat in het belang van iedereen.

Voorlichting kan deze nieuwe aanpak onder de aandacht brengen. Maar
maatschappelijke instanties kunnen ook een rol van betekenis spelen. Zo kunnen
we woningcorporaties de mogelijkheid geven mensen met een serieuze
huurachterstand naar de gemeentelijke schuldhulpverlening te verwijzen. Want ook
bij financiële problemen geldt dat we ze beter kunnen voorkomen dan genezen.

Gelukkig krijgen gemeentes de wettelijke plicht om verzoeken snel af te
handelen. Ik weet dat het voor mensen die hulp zoeken belangrijk is dat ze
tijdig een antwoord krijgen. Gezinnen kunnen door schuldproblematiek in korte
tijd aan lager wal geraken. Daarom is vlotte actie een grote noodzaak. De
voorgestelde plicht om in bedreigende situaties binnen drie dagen actie te
ondernemen is hiervan een goede invulling.

Dit wetsvoorstel biedt overduidelijk mooie aanknopingspunten om mensen met
financiële problemen uit de brand te helpen. Maar nu is het dus de grote vraag
of CDA en VVD nog steeds bereid zijn om het plan te steunen. Het uitstellen van
het debat en de signalen stellen me niet helemaal gerust. Toch hoop ik van harte
dat CDA en VVD ook vinden dat we deze mensen de ellende van armoede moeten
besparen. De mogelijkheden zijn er. Nu de wil nog.