Eerlijke kans voor Oranjetunnel

Eerlijke kans voor Oranjetunnel

Door Attje Kuiken op 30 mei 2012 Delen  

De Tweede Kamer heeft afgesproken dat het besluit of de Blankenburgtunnel er wel of niet komt, na de verkiezingen van 12 september wordt genomen. De PvdA is tegen de Blankenburgtunnel. De PvdA hoopt dat na de verkiezingen het alternatief, de Oranjetunnel, een eerlijke kans krijgt. Hiermee blijft deze economische belangrijke regio goed bereikbaar en wordt de woon- en leefomgeving minder belast.

Met de steun van SP, GroenLinks, CU, D66, PvdD en PVV hebben we voor elkaar gekregen dat het dossier ‘Nieuwe Westelijke Oeververbinding’ controversieel is verklaard.

Die Nieuwe Westelijke Oeververbinding gaat over de keuze van het tracé van een extra tunnel onder de Nieuwe Waterweg, westelijk van de Beneluxtunnel. Er is veel discussie geweest over het aanleggen van deze nieuwe tunnel. De Minister van Infrastructuur koos voor de Blankenburgtunnel die door de rijksbufferzone Midden Delfland, tussen Vlaardingen en Maassluis zou worden aangelegd. De minster heeft haar keuze wat ons betreft niet goed onderbouwd: het ontbrak aan een behoorlijke analyse van de verkeersproblemen in en tussen de regio’s Den Haag en Rotterdam. De aanleg van een tunnel vlak naast de huidige Beneluxtunnel zorgt slechts voor een verschuiving van de files en niet voor een echte ontlasting van de ruit rond Rotterdam. De PvdA is tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel omdat het de verkeersproblemen onvoldoende zou oplossen en kwetsbare natuur aantast en kiest voor het betere alternatief: de aanleg van de Oranjetunnel. Deze tunnel ontziet de natuur en is biedt een betere ontsluiting tussen Den Haag en Rotterdam. De PvdA hoopt dat na de verkiezingen met een nieuw kabinet het alternatief Oranjetunnel een eerlijke kans krijgt en dat daarmee deze economische belangrijke regio goed bereikbaar blijft en de woon- en leefomgeving minder wordt belast.