Betere bescherming van sekswerkers tegen mensenhandel en dwang

Betere bescherming van sekswerkers tegen mensenhandel en dwang

Betere bescherming van sekswerkers tegen mensenhandel en dwang
Foto Flickr / Bruce Tuten

Door Marith Volp op 31 mei 2016 Delen  

De PvdA is er trots op dat betere bescherming van sekswerkers een stap dichterbij is. Vandaag nam de Tweede Kamer de zogeheten initiatiefwet ‘Strafbaarstelling klant gedwongen prostitutie’ van de PvdA, SP en CU aan in de Tweede Kamer. Met deze wet kunnen we dwang, uitbuiting en mensenhandel in de prostitutie verder tegengaan.

Een deel van de prostituees voert hun beroep gedwongen uit. Zij zijn als slachtoffer van mensenhandelaren in dat beroep terechtgekomen en worden daar tegen hun zin in gehouden. Een verschrikkelijke misdaad, waar de politie ook terecht tegen optreedt. Iemand van haar vrijheid beroven, handelen in mensen en iemand tegen haar zin in prostitueren is een van de ergste misdaden die je je kan bedenken.

De laatste jaren is de aanpak mensenhandel geïntensiveerd. Er is meer capaciteit bij de politie en het Openbaar Ministerie, en de straffen voor mensenhandelaren zijn hoger geworden. Maar ook de klant mag niet wegkijken als hij weet dat de prostituee haar werk niet vrijwillig doet. Zij mogen niet profiteren.

Door de ogen te sluiten werken deze klanten namelijk mee aan mensenhandel en zijn ze eigenlijk medeplichtig. Zij zorgen voor de vraag waar de mensenhandelaren aan voldoen. Met deze initiatiefwet worden klanten die weten of redelijkerwijs moeten vermoeden dat zij gebruik maken van een prostituee die gedwongen haar werk moet doen, verantwoordelijk gesteld bij misstanden. Het gaat om het beschermen van slachtoffers en niet om het tegengaan van prostitutie op zich.

Natuurlijk komt hiermee gedwongen prostitutie niet in één klap ten einde. Maar het expliciet strafbaar stellen van klanten die opzettelijk misbruik maken van slachtoffers van mensenhandel is een belangrijk signaal dat wij dergelijk gedrag niet tolereren. De normatieve werking van deze strafbaarstelling is van belang om klanten te doordringen van hun verantwoordelijkheid en om politie en justitie tot een actievere rol aan te zetten.

Delen: