Bescherm de vrouwen van Europa

Bescherm de vrouwen van Europa

Door Marit Maij op 19 januari 2015 Delen  

Nog dagelijks ondervinden te veel vrouwen in Europa wreed en vernederend gedrag, dat moeilijk juridisch erkend wordt of in de taboesfeer zit. Ondanks het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden vele vrouwen hier elk jaar slachtoffer van. In 2011 is er daarom een apart verdrag tot stand gekomen dat geweld tegen vrouwen en ander huiselijk geweld moet voorkomen en bestrijden: de Istanbul Conventie. Nu moet deze Conventie alleen ook worden geratificeerd en uitgevoerd in alle landen van de Raad van Europa.

Het gaat om huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals stalking, seksuele intimidatie en seksueel geweld en verkrachting, of fysiek, seksueel en psychologisch misbruik door familieleden, gedwongen huwelijken, gedwongen sterilisatie of besnijdenis. Het zijn allemaal diep traumatiserende gewelddaden, die niet alleen plaatsvinden buiten Europa. Zelfs in 2015 komt dit nog voor op ons eigen continent.

Onlangs woonde ik in London een seminar van de Raad van Europa over de Istanbul Conventie bij. Een tiental vrouwen vertelde daar hun verhaal. Ze waren zelf slachtoffer geweest van gedwongen uithuwelijking, stalking, of huiselijk geweld. Ze vertelde aan ons, de vertegenwoordigers van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa, hoe zij eerst slachtoffer waren, maar nu streden tegen het geweld tegen vrouwen. De Istanbul Conventie is voor hun van cruciaal belang. De landen die dit verdrag ratificeren, leggen vast dat zij ook in nationale wetgeving bijvoorbeeld stalking, verkrachting binnen een huwelijk, huiselijk geweld en ander geweld tegen vrouwen en meisjes benoemen en verbieden. Dat is voor een aantal van deze onderwerpen, die in diverse landen binnen de Raad van Europa toch nog taboe zijn, echt belangrijk.

De belangrijkste en gedeelde conclusie van het seminar was: ratificeer de Istanbul Conventie en zet het om in nationale wetgeving. Lidstaten van de Raad van Europa zouden elkaar hier op moeten aanspreken. Ook Nederland heeft de Istanbul Conventie ondertekend, maar het ratificatieproces gaat te langzaam, omdat er problemen zijn bij de implementatie in Caribisch Nederland. Samen met mijn collega’s Marith Rebel en Roelof van Laar zal ik het kabinet aansporen het ratificatieproces te bespoedigen. De Lidstaten van de Raad van Europa moeten niet meer langer treuzelen: ondertekenen en ratificeren die Istanbul Conventie, zodat we echt een eind kunnen maken aan geweld tegen vrouwen.