Beschamend dat Rutte zwijgt

Beschamend dat Rutte zwijgt

Door Frans Timmermans op 14 februari 2012 Delen  

Neem eens een kijkje op
die PVV-website
waar je anoniem kan klagen over mensen uit Midden- en Oost-Europa. Een blik is
voldoende om te zien dat het hier niet gaat om het inwinnen van ‘feiten’, zoals
Wilders beweert, maar puur om het opstoken van sentimenten, negatieve
sentimenten, heel specifiek gericht tegen mensen uit het midden en het oosten
van ons continent. Het is beschamend en treurig dat Premier Rutte er voor kiest
te zwijgen over die site.

De krantenknipsels die in de kop van de site circuleren, spreken boekdelen en
zetten de toon. Terecht velde De Telegraaf hierover een snoeihard oordeel: het
is discriminatie. Een woord dat zoveel is misbruikt, beide kanten op, dat het
nauwelijks nog de betekenis draagt die het oorspronkelijk had, maar, in essentie
komt het er op neer dat mensen worden beoordeeld niet op wat ze doen of laten,
maar op wie ze zijn. Burgers worden opgeroepen overlast te melden van een
specifieke groep. Nu eens geen moslims, maar Polen en andere Oosteuropeanen.

Zoals gezegd, discriminatie is een wat versleten begrip, want een overdreven
gevoeligheid uit het verleden, is inmiddels overgeslagen in een zorgelijke
ongevoeligheid voor het onderwerp. Misschien goed nog eens te citeren uit een
document dat de basisregels vastlegt voor de verhouding tussen de Nederlandse
overheid en haar burgers, de Grondwet, artikel 1. “Allen die zich in Nederland
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke
grond dan ook, is niet toegestaan.”

Een politieke partij die bewust onderscheid maakt op basis van afkomst en die
een groep mensen wegzet als overlastplegers op basis van afkomst, schendt het
principe dat iedereen die zich in Nederland bevindt kan rekenen op een gelijke
behandeling in een gelijk geval. Immers, niet alleen worden Polen en andere
Oosteuropeanen collectief weggezet als overlastplegers, overlast uit andere
bron, daar wordt niet naar gevraagd.

Is er dan geen overlast als gevolg van arbeidsmigranten uit nieuwe EU
lidstaten? Zeker, die is er wel en die wordt meestal veroorzaakt door zich
uitzendbureau noemende koppelbazen, door criminele werkgevers en door
huisjesmelkers. Als er sprake is van overlast door de migrerende werknemers
zelf, is er niet zelden een directe relatie met de uitbuiting, de idiote uren en
omstandigheden waaronder zij moeten werken en de belabberde woonomstandigheden.
De Kamer heeft dit onderzocht, een overgrote meerderheid van de kamer wil samen
met de landelijke en lokale overheden mee aan de slag met de resultaten, zodat
wij een einde maken aan de wantoestanden.

De abjecte stemmingmakerij van de PVV helpt daar niet bij, om het zachtjes
uit te drukken. Het zet mensen tegen elkaar op, die elkaar nodig hebben om de
werkelijke schurken aan te pakken.

Waarom wordt er in Polen en andere relatief nieuwe EU lidstaten zo heftig
gereageerd op die site? Logischerwijs omdat men zich (weer eens) weggezet voelt
als tweederangs Europeanen, als een mindere soort, als een groep die er niet bij
hoort. Stel dat het andersom zou zijn; ons land zou te klein zijn. Maar er is
nog iets dat de woede voedt. En dat is de geschiedenis. Zowel gedurende de
bezetting door de nazi’s als tijdens de communistische dictatuur, heerste er in
die landen een officiele, allesverwoestende klikcultuur. Mensen werden
opgeroepen hun buren, hun vrienden, hun ouders, hun kinderen aan te geven als
deze zich gedroegen in strijd met het officiele heilsbeeld. Miljoenen mensen
zijn zo in de Goelag beland. Wantrouwen, argwaan, angst, werden zo integraal
onderdeel van de samenleving, tot aan de keukentafel en de echtelijke sponde
toe. Het was een vorm van maatschappelijke kanker, waar de meeste samenlevingen
die een communistisch regime hebben gekend, zich tot op de dag van vandaag niet
(geheel) van hebben ontdaan.

Mag van ons enige kennis hiervan en inlevingsvermogen hiervoor worden
gevraagd? Ik vind van wel. Misschien niet van Wilders en zijn beweging, van hen
mag iedereen – in zijn woorden -  de pot op. Maar dan toch wel van de regering
van ons land, van de Minister-President, van andere Ministers. Het is beschamend
en treurig dat Premier Rutte er voor kiest te zwijgen over die site. Het is een
schokkend gebrek aan historisch en moreel besef dat hij kennelijk niet inziet
wat de verwerpelijke aard is van die site. Ik hoop dat hij snel tot het inzicht
komt, dat zwijgen hem in de ogen van velen buiten ons land medeplichtig maakt
aan deze stemmingmakerij tegen mede-Europeanen, die inmiddels een grote en
waardevolle bijdrage leveren aan uw en mijn welvaart.

Delen: