PvdA stemt in met voorstellen Europees gecoordineerd economisch beleid

PvdA stemt in met voorstellen Europees gecoordineerd economisch beleid

Door Thijs Berman op 28 september 2011 Delen  

De PvdA in het Europees Parlement (EP) heeft, in tegenstelling tot een
meerderheid van de fractie van Sociaaldemocraten in het EP, ingestemd met meer
economische coördinatie tussen EU-lidstaten. Een meerderheid van het parlement
sloot zich hierbij aan. Het stemde in met zes rapporten, ook wel
de
sixpack
genoemd. Deze rapporten zorgen voor meer economische coördinatie
tussen de EU-lidstaten. Hiermee wordt het toezicht op de nationale begrotingen
verscherpt en zijn er voortaan heldere boekhoudregels voor de lidstaten. De
regels zijn bindend en transparant.
Lees
meer >

Delen: