Bereid toekomstige vakmensen beter voor

Bereid toekomstige vakmensen beter voor

Bereid toekomstige vakmensen beter voor
Foto Shutterstock / SergeBertasiusPhotography

Door Jet Bussemaker op 16 september 2015 Delen  

Het middelbaar beroepsonderwijs moet sneller kunnen inspelen op trends en de veranderende arbeidsmarkt. De wereld om ons heen verandert snel. Nieuwe beroepen ontstaan en oude verdwijnen. We moeten juist het beroepsonderwijs in staat stellen zich aan te passen aan de eisen van de toekomstige arbeidsmarkt. Daarom heb ik maatregen genomen om het mbo onderwijs flexibeler te maken, zodat scholen beter kunnen inspelen op wensen van het bedrijfsleven of op bijvoorbeeld ontwikkelingen in de gezondheidszorg om zo de vakmensen voor de toekomst af te leveren.

De dynamiek op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. We zien dat banen in een steeds sneller tempo opkomen, veranderen of verdwijnen. Natuurlijk blijven bakkers, loodgieters en metselaars komende jaren heel hard nodig, maar de wereld verandert. Ontwikkelingen op het gebied van ICT, robotisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan werknemers en dus ook aan opleidingen. Zo leidt ons beroepsonderwijs ook glasvezel engineers op, of leestenmakers die bijvoorbeeld orthopedische schoenen op maat ontwerpen en tandtechnici die 3D geprinte tandprotheses maken. Komende jaren komen daar nieuwe beroepen bij die we op dit moment nog niet kennen.

Ik wil dat in het mbo de komende jaren meer op regionaal niveau de vraag centraal komt te staan wat jongeren moeten leren, wat bedrijven en instellingen nodig hebben en welk onderwijsconcept daar het beste bij past. Bedrijven en scholen moeten dus nog nauwer met elkaar gaan samenwerken om sneller innovaties in het onderwijs te kunnen inpassen. Zo krijgen scholen meer ruimte om samen met werkgevers uit hun regio een vakkenpakket samen te stellen. Nu zijn de scholen nog veel tijd kwijt als ze een nieuw vak willen introduceren. Dat moet echt sneller, zodat toekomstige vakmensen beter worden voorbereid op hun werkplek van morgen.