Beperk beloningen in de semipublieke sector

Beperk beloningen in de semipublieke sector

Door Pierre Heijnen op 1 september 2011 Delen  

De PvdA wil dat beloningen in de semipublieke sector beperkt worden. Het
wetsvoorstel van minister Donner om de bonussen te beteugelen gaat voor de PvdA
niet ver genoeg. De PvdA heeft daarom voorstellen ingediend om dit wetsvoorstel
aan te scherpen. Wij willen dat in de wet vastgelegd wordt dat bonussen voor
bestuurders in de gehele semipublieke sector niet meer mogen bedragen dan tien
procent van hun totale beloning en dat er duidelijke beperkingen opgelegd worden
aan de vergoedingen van toezichthouders en commissarissen.

De plannen van het kabinet bieden onvoldoende waarborgen tegen exorbitante
bonussen voor bestuurders. De vergoedingen van toezichthouders en commissarissen
worden in het wetsvoorstel buiten beschouwing gelaten. De PvdA voorziet dat er
weinig zal veranderen in sommige sectoren, omdat die weinig of helemaal geen
beperkingen opgelegd krijgen. De minister heeft de kinderopvang, waar sprake is
van grote publieke belangen, ten onrechte uit de wet gelaten. Tevens zijn voor
andere sectoren, zoals de zorg, de regels zo soepel dat buitensporige salarissen
aan de orde van de dag zullen blijven.

De PvdA pleit voor het opnemen van salarisbeperkingen in de wet voor de
sectoren, zoals de zorg, waar dit nu niet het geval is. Voorkomen moet worden
dat bestuurders in de zorg meer verdienen dan de Balkenendenorm. Daarnaast moet
de wet van toepassing worden op alle sectoren waar sprake is van publieke
belangen, te beginnen met de kinderopvang.

Delen: