Beloningsbeleid banken versoberen

Beloningsbeleid banken versoberen

Door Henk Nijboer op 30 november 2012 Delen  

De Partij van de Arbeid vindt dat banken hun beloningsbeleid moeten versoberen. Minder bonussen en lagere topsalarissen betekenen namelijk dat banken makkelijker leningen kunnen verstrekken. Die leningen zijn hard nodig voor het creƫren van banen en economische groei.

In het regeerakkoord tussen PvdA en VVD is al afgesproken dat bonussen worden beperkt tot 20 procent van het vaste salaris. Dat voorkomt perverse prikkels om te veel risico te nemen op de korte termijn en is zo een belangrijke stap vooruit.

De financiële crisis heeft het vooral voor het midden- en kleinbedrijf moeilijker gemaakt om aan een lening te komen. Banken kunnen minder leningen verstrekken vanwege de buffers die zij moeten aanhouden. Deze buffers zorgen voor een lager rendement op het vermogen van banken. Banken moeten dit echter niet te makkelijk als excuus aanvoeren voor hogere rentes op leningen. De bedrijfskosten van banken kunnen namelijk omlaag. Een recente studie van De Nederlandsche Bank wees daar onlangs ook op. Minder topsalarissen leiden tot minder hoge rentes voor consumenten en ondernemers.

Hogere personeelskosten (door hogere salarissen) beïnvloeden de winstgevendheid en de mogelijkheid voor banken om leningen te verstrekken aan consumenten en ondernemers. De PvdA vindt daarom dat banken scherp moeten kijken naar hun beloningsbeleid in de hogere segmenten, zoals topmanagers.

Onlangs verscheen een studie van accountantbureau KPMG naar de gevolgen van maatregelen om de financiële sector gezonder en te maken door onder andere verhoging van de kapitaalseisen, de oprichting van een vooraf gevuld depositogarantiestelsel en maatregelen om private partijen bij het omvallen van de bank aan te slaan voor de kosten. De gevolgen daarvan voor de kredietverlening zouden groot zijn. Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën wees er deze week echter terecht op dat banken ook naar de eigen kosten kunnen kijken om ervoor te zorgen dat ze leningen kunnen blijven verstrekken.

Leningen van banken aan consumenten en ondernemers vormen de smeerolie van de economie. Banken vervullen dus een belangrijke economische rol, want zonder financiering kan geen huis worden gekocht en kan een ondernemer moeilijk investeren. Als banken hun beloningen versoberen wordt het kortom voor iedereen eenvoudiger om een lening aan te gaan. En die leningen hebben we hard nodig om economische groei mogelijk te maken.