Belastingstelsel in teken van werk

Belastingstelsel in teken van werk

Door Henk Nijboer op 16 september 2014 Delen  

De Partij van Arbeid is blij met het omvangrijke kabinetsplan om het belastingstelsel te herzien. In het nieuwe stelsel krijgen mensen een veel groter deel van hun brutoloon zelf in handen. Dat is rechtvaardig, zorgt voor tenminste 100.000 extra banen en leidt tot minder werkloosheid.

Mensen die werken gaan minder belasting betalen. Het wordt aantrekkelijker voor bedrijven om werknemers in dienst te nemen. Zo wordt de trend gekeerd dat schoonmakers, bouwvakkers en mensen die werken in de thuiszorg met onzekere flexbanen genoegen moeten nemen. Ook zij kunnen weer gewoon in loondienst met een net arbeidscontract. De belasting op vermogen moet eerlijker worden. Dat maakt het fiscale stelsel beter en rechtvaardiger.

De Belastingdienst piept en kraakt. Sinds de laatste belastingherziening in 2001 is ‘de fiscale kerstboom’ opgetuigd met meer dan 100 aftrekposten die samen bijna 100 miljard kosten. Met meer dan 6 miljoen toeslagen per maand is een onbeheersbaar en fraudegevoelig systeem ontstaan. Behalve rechtvaardiger, moet het stelsel dus ook eenvoudiger en beter uitvoerbaar worden.

De belastingbrief laat zien dat het kan. Door te snijden in de toeslagenbureaucratie en in het grote aantal aftrekposten, door fiscale sluiproutes aan te pakken en door belastingen te verschuiven van arbeid naar vervuiling en consumptie, kan geld vrijgemaakt worden om werkenden minder te belasten. Uit CBS-cijfers blijkt dat sinds 2001 werknemers een steeds groter deel van de belastingen betalen. Die trend moet worden gekeerd.

De belastingen voor bedrijven moeten meer worden gericht op het aannemen van mensen, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Terecht zet de belastingbrief in op een fiscaal systeem dat groei en ondernemerschap bevordert, in plaats van een woud aan regelingen waarin alleen dure fiscale adviseurs de weg weten.

De heffing op vermogen moet rechtvaardiger worden. We zijn dan ook blij dat er serieus gekeken wordt naar een heffing die beter aansluit op werkelijk behaalde rendementen op vermogen. Kleine spaarders kunnen daarmee worden ontzien.

Eerlijker, eenvoudiger en gericht op werk. Maar geen race naar de bodem. Want belasting is geen vijand van welvaart en welzijn. Sterker nog, landen met een relatief hoge belastingdruk zoals Nederland, Finland, Zweden en Denemarken scoren steevast in de top tien van rijkste landen van de wereld en aantrekkelijkste vestigingslanden voor bedrijven. Dat is ook logisch, want dankzij de belastingen kunnen we essentiële voorzieningen voor een hoogontwikkelde economie en een stabiele samenleving betalen: goed onderwijs, een goede infrastructuur en een sociaal vangnet voor als het tegenzit. Daarnaast zijn belastingen nodig om immorele marktuitkomsten te corrigeren: van inkomensongelijkheid tot milieuschade.

Een rechtvaardiger stelsel, minder belasting op arbeid, het aantrekkelijker maken om mensen in dienst te nemen, een ‘fair share’ van bedrijven en vermogenden, vergroening en vereenvoudiging. Daar gaat de PvdA zich de komende jaren voor inzetten.

Delen: