Belangrijke stappen naar een betaalbare huurmarkt

Belangrijke stappen naar een betaalbare huurmarkt

Belangrijke stappen naar een betaalbare huurmarkt
Foto Flickr / FaceMePLS

Door Jacques Monasch op 11 april 2014 Delen  

De Partij van de Arbeid is verheugd dat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog gaat naar 38.000 euro. De gehate Donnerpunten verdwijnen en er komt een rem op het liberaliseren van sociale huurwoningen. Meer mensen hebben op die manier toegang tot een betaalbare sociale huurwoning en er wordt voor het eerst serieus werk gemaakt van betaalbare woningen in de vrije sector.

De PvdA wil voorkomen dat mensen in betalingsproblemen komen omdat ze in een te dure huurwoning terecht zijn gekomen. Daarom willen we dat er in de toekomst beter wordt opgelet bij de toewijzing van een woning. De woning moet passen bij het inkomen van een huurder. Het kabinet komt met nieuwe regels om een betere toewijzing mogelijk te maken.


Er komt meer ruimte om huurwoningen in de vrije sector tussen de 700 en 900 euro te bouwen, al langer een wens van de PvdA. Hiermee hebben mensen die net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en voor wie kopen geen alternatief is, weer een kans om door te stromen. Dat is goed nieuws voor de huurder, goed voor nieuwkomers en goed voor de doorstroming op de woningmarkt.

Met deze maatregelen van het kabinet wordt de Nederlandse woningmarkt versterkt en gemoderniseerd. Dat begon al op de koopmarkt met het doorbreken van het politieke taboe op de hypotheekrenteaftrek. We zetten nu volgende stappen.

In het nieuwe Woningwaarderingsstelsel (WWS) beschermen we de sociale huursector tegen ongeremde prijsstijgingen. Dat doen we door de invoering van de huursombenadering, het afschaffen van de Donnerpunten en het vergroten van de rol van de gemeenten.

Vrijkomende woningen zullen veel minder in huur kunnen stijgen, minder woningen kunnen worden geliberaliseerd, onder andere doordat het totale bedrag waarmee de huren van vrijkomende woningen mogen stijgen (de zogenoemde huurharmonisatie) wordt gemaximeerd. Dat is goed voor doorstromers en nieuwkomers. We maken ruimte in de sociale huursector voor starters door tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken, een wens van onder meer de PvdA-wethouders in Amsterdam en Utrecht.

De inkomensgrens voor de sociale huursector gaat omhoog. Die biedt voortaan kansen aan huishoudinkomens tot en met 38.000 euro om een betaalbare sociale huurwoning te vinden. We nemen maatregelen om Nederlandse pensioenfondsen en beleggers te verleiden om meer te investeren in een nieuwe vrije sector huurmarkt. De liberalisatiegrens wordt daarom voor een aantal jaren bevroren. Daarmee blijft de sociale huursector betaalbaar en wordt de ruimte voor een betaalbare vrije huursector vergroot.

Vanaf 700 euro huur per maand wordt het aantrekkelijk voor investeerders om huurwoningen te bouwen voor middeninkomens die geen woning kunnen of willen kopen of die te veel verdienen voor een sociale huurwoning. Nieuwe huurwoningen in de vrije sector die de komende vijf jaar gebouwd worden, zullen te allen tijde beschikbaar blijven voor de middeninkomens. Er komen financiële restricties om te voorkomen dat verliezen op commerciële avonturen van corporaties ten laste komen van huurders in de sociale huursector. De corporatiesector concentreert zich meer op de sociale huursector, waarbij leefbaarheid en investeringen in maatschappelijk vastgoed en gemengde wijken tot de taken blijft behoren. Er komt ook ruimte voor corporaties om een woonvennootschap te beginnen. Een maatschappelijke onderneming gericht op taken die niet onder de verantwoordelijkheid van de corporatie kunnen vallen.

We vergroten de democratische controle op corporaties. De gemeente krijgt meer te zeggen over corporaties, en gemeenten en corporaties moeten voortaan weer bindende en controleerbare afspraken maken over voorraad, toewijzingsbeleid en investeringen. We maken een einde aan de grootschaligheid. We brengen de menselijke maat terug doordat corporaties zich weer moeten concentreren op hun thuisregio. Zo vergroten we de lokale binding.

Betaalbaarheid, lokale binding en het verkleinen van wachtlijsten zijn allemaal punten waar de PvdA zich hard voor heeft ingezet. Met dit pakket scheppen we duidelijkheid voor huurders, corporaties, beleggers en (aspirant-)kopers. Die duidelijkheid zal een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel van de Nederlandse woningmarkt en de Nederlandse economie.