Belangrijke stap tegen uithuwelijken

Belangrijke stap tegen uithuwelijken

Door Astrid Oosenbrug op 10 april 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid wil dat burgers ouder dan 12 jaar alleen nog zelf aangifte kunnen doen van hun vertrek uit Nederland. Nu kan dat nog gedaan worden door een volwassene die op hetzelfde adres is ingeschreven. Met dit voorstel wil de PvdA een belangrijke stap zetten om uithuwelijking van meisjes en achterlating van vrouwen tegen te gaan.

Ik heb dat dinsdagavond bepleit tijdens een debat over de wet Basisregistratie Personen. Met een amendement op die wet wil ik uitschrijving door huisgenoten onmogelijk maken.

Het komt in de huidige praktijk nog geregeld voor dat bijvoorbeeld een Marokkaanse vrouw tegen haar wil wordt uitgeschreven uit de basisadministratie. Haar man laat haar achter tijdens een vakantie in Marokko en schrijft haar vervolgens in Nederland uit, waardoor zij al haar rechten in Nederland verliest. In het geval van uithuwelijking gebeurt dit met meisjes.

Omdat onze wetgeving toestaat dat uitschrijving ook kan gebeuren door iemand die op hetzelfde adres staat ingeschreven, kunnen we dit soort praktijken moeilijk voorkomen. De gevolgen voor de vrouwen en kinderen zijn dan niet te overzien. Door te regelen dat burgers ouder dan 12 jaar alleen nog zelf aangifte kunnen doen van hun vertrek uit Nederland, hoop ik een einde te maken aan de ellende van deze vrouwen.

We kiezen bewust voor de leeftijd van 12 jaar en ouder omdat hiermee uithuwelijking naar bijvoorbeeld Marokko of Turkije verder wordt bemoeilijkt.

In situaties waarin burgers om zwaarwegende redenen niet persoonlijk naar de gemeente kunnen gaan om aangifte van vertrek te doen, kunnen bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) uitzonderingen worden gemaakt. Hierbij kan gedacht worden aan burgers die vanwege een ernstige ziekte niet in staat zijn zichzelf uit te schrijven.

Delen: