Belangrijk voor de MKB’er

Belangrijk voor de MKB’er

Door Selçuk Öztürk op 26 juni 2013 Delen  

De afgelopen weken hebben wij in de Tweede Kamer met de minister gesproken over de wet over de reorganisatie van de Kamer van Koophandel. De huidige twaalf zelfstandige Kamers van Koophandel fuseren met Syntens tot één loket voor ondersteuning en informatie aan ondernemers vanuit de overheid (Ondernemerspleinen). Deze wet zorgt voor een slagvaardige, efficiënte en vraaggestuurde organisatie die adequaat in de regio is ingebed. Dat is belangrijk voor de MKB’er.

Ik heb er bij de minister voor gepleit dat er voldoende fysieke contactmogelijkheden in de regio blijven, vooral om de (aankomende) MKB’er die behoefte heeft aan een face-to-face gesprek te ondersteunen.

Bovendien komt er een eenmalige inschrijfvergoeding voor starters. Startende ondernemers die zich willen inschrijven in het Handelsregister gaan in de toekomst eenmalig 50 euro betalen als vergoeding voor de onkosten die de inschrijving met zich meebrengt. Dat is het gevolg van een motie die ik samen met VVD en SP heb ingediend en die gisteren met een ruime meerderheid door de Tweede Kamer is aangenomen.

Voorheen betaalden ondernemers een jaarlijkse heffing, die is sinds 1 januari vervallen. Het bedrag dat voor de inschrijving wordt gevraagd, is wel nodig. De Kamer van Koophandel is er voor ondernemers, dus nu de financiering uit de algemene middelen wordt betaald is het te billijken dat startende ondernemers toch zelf ook een kleine vergoeding betalen. De Partij van de Arbeid vindt dat niet alle burgers hoeven mee te betalen aan een voorziening voor ondernemers. Bovendien krijg je er aan de balie, als je je komt inschrijven een gratis adviesgesprek bij.

Een voordeel van het adviesgesprek is overigens ook dat schijnconstructies met ZZP’ers kunnen worden aangepakt. De baliemedewerker van het Ondernemersplein kan beoordelen of de starter een onderneming komt inschrijven of andere plannen heeft die mogelijk tot fraude kunnen leiden. Wij zijn hard bezig schijnconstructies met ZZP’ers aan te pakken. Het eerste contact bij het Ondernemersplein, waar alle starters komen, kan werken als een filter en daar hebben uiteindelijk alle ondernemers baat bij.