Belang kind voorop

Belang kind voorop

Belang kind voorop
 Foto Shutterstock / iordani

Door Loes Ypma op 28 oktober 2015 Delen  

Ieder kind moet veilig en onbezorgd kunnen opgroeien. Bij kinderen waar dat niet vanzelf gaat, is snel de juiste hulp nodig. Daarvoor hebben we de jeugdzorg. Sinds 1 januari van dit jaar hebben we een nieuwe Jeugdwet die ervoor zorgt dat we de jeugdzorg enorm kunnen verbeteren

Voorheen was er sprake van een versnipperd systeem, verschillende financieringsstromen en ongelofelijk veel bureaucratie. Hardwerkende professionals deden hun stinkende best, maar werden beperkt door de wijze waarop de jeugdzorg was georganiseerd. Ouders zagen door de bomen het bos niet meer, in sommige gezinnen kwamen meer dan vijftien verschillende hulpverleners over de vloer. Hoewel goedbedoeld, bleken zij soms meer langs elkaar heen dan samen te werken. Daarom heeft de PvdA zich ingespannen voor een nieuwe Jeugdwet. De uitvoering gaat echter niet zonder slag of stoot: gemeenten hebben moeite met financiering en inkoop van zorg. Instellingen zijn bezorgd wat hun rol in het nieuwe stelsel zou worden. En professionals willen vooral alle kinderen zo goed mogelijk blijven helpen.

Bijna een jaar is de nieuwe wet nu van kracht en we zien gelukkig dat er veel goed gaat. Kinderen ontvangen goede zorg en gezinnen hebben met minder wisselende zorgprofessionals te maken. Maar er moeten ook nog flinke stappen worden gezet. Want er gaan nog steeds dingen mis. Zo berichtte de Kinderombudsman in zijn twee deelrapporten over jeugdhulp dat kosten, eigen belangen en administratieve lasten soms voor de belangen van het kind gaan. Hierdoor kan het gebeuren dat kinderen te laat, verkeerde of zelfs helemaal geen zorg ontvangen. 

Ik vind dit onacceptabel. Kinderen horen de zorg te krijgen die zij nodig hebben, snel en dichtbij. Om er voor te zorgen dat dit niet meer gebeurt moeten ouders snel ergens terecht kunnen met hun klachten. Daarom heb ik vandaag de staatsecretaris gevraagd om duidelijk te maken aan ouders waar zij terecht kunnen met hun signalen en klachten over de jeugdhulp, zodat men wel de noodzakelijke hulp kan krijgen. Gemeenten dragen een zorgplicht voor kinderen. Alleen goed opgeleide professionals kunnen volgens de wet vaststellen wat kinderen nodig hebben, gemeenten en instellingen dienen zich daaraan te houden.

Ik ondersteun dan ook de aanbevelingen van de Kinderombudsman om altijd het belang van het kind boven het organisatiebelang te stellen. Betrokkenen moeten continu in gesprek blijven over de afwegingen tussen het belang van het kind en het belang van de organisatie. Voor mij ligt het zwaartepunt bij die eerste. Gemeenteraden hebben een belangrijke rol bij het bewaken van het belang van het kind. Ik zal de ontwikkelingen hieromtrent kritisch blijven volgen. Elk kind verdient goede zorg, wij moeten er voor zorgen dat zij die ook krijgen.