Behoud zichtbare plek voor slavernijverleden

Behoud zichtbare plek voor slavernijverleden

Door Joyce Sylvester op 2 juli 2012 Delen  

Zondag werd gevierd dat de slavernij werd afgeschaft. Het slavernijverleden moet een levend onderdeel uit onze geschiedenis blijven – met of zonder subsidie.

Om 06.00 uur werd de dag aangekondigd met 21 kanonschoten. Ruim 36.484 slaven, onder wie 19.322 vrouwen kwamen vrij in de Nederlandse voormalige koloniën in de West. Als gevolg van eerder kabinetsbeleid werd in 2002 in het Amsterdamse Oosterpark het Nationale Slavernijmonument onthuld. Tevens werd in datzelfde jaar het NiNsee opgericht met als doel het Nederlandse slavernijverleden voor de Nederlandse samenleving een blijvend en herkenbaar gezicht te geven.

Dit statische slavernijmonument en het dynamisch monument NiNsee vormen hiermee een onverbrekelijk geheel. Nauwelijks 10 jaar later is bekend geworden dat de subsidierelatie met het NiNsee, onder druk van de bezuinigingen, per 1 januari 2013 zal worden beëindigd. En dat terwijl het NiNsee zich op een adequate en effectieve wijze richt op een onderwerp waarvan de reikwijdte en het belang ver uitstijgt boven het cultuurbeleid. Een duidelijke financieringsbron op centraal rijksniveau is noodzakelijk voor het NiNsee om het werk te kunnen voortzetten.

De PvdA vindt dat niet alleen naar de overheid kan worden gekeken. Naar de toekomst toe zal het NiNsee ook alternatieve geldbronnen moeten aanboren. Vele organisaties in de culturele sector gaan de organisatie reeds voor en de resultaten zijn bemoedigend. Het NiNsee dient deze weg ook verder te verkennen. Dat is een kwestie van tijd en tijdens de zoektocht naar aanvullende en andere geldstromen dient het Nederlandse slavernijverleden een zichtbare plek te houden in onze samenleving.

Het betreft hier ons nationaal cultureel erfgoed en tevens gaat er een educatieve functie van uit in de richting van velen, waaronder onze jeugd. Iedereen die kennis zou willen nemen van ons slavernijverleden zou er toegang toe moeten hebben. Alleen zo vindt er borging plaats en blijft het slavernijverleden een levend onderdeel uit onze geschiedenis.