Behoud meer banen bij Rijksoverheid in Drenthe en Friesland

Behoud meer banen bij Rijksoverheid in Drenthe en Friesland

Door Albert de Vries op 5 juli 2013 Delen  

Het zou mooi zijn als de nieuwe dienst Incasso van de Belastingdienst in Leeuwarden komt of dat Friesland op andere wijze wordt gecompenseerd. Voor Emmen zijn de banen bij de fiscus van groot belang en voor Assen is het belangrijk dat de dienst Regelingen / ICT van Economische Zaken veel minder hard wordt getroffen. En in beide provincies moet er inzet komen om de banen bij Defensie te behouden.

Minister Blok moet aan de slag om er voor te zorgen dat Drenthe en Friesland minder hard worden getroffen bij de afslanking van de rijksdienst. Op de laatste vergaderdag voor het zomerreces werd mijn motie waarin die opdracht staat met algemene stemmen aangenomen. Ik heb daar erg voor gestreden omdat Friesland in de plannen van de minister 18% van zijn rijksbanen ziet verdwijnen en Drenthe bijna 16%. Dat is aanmerkelijk meer dan het landelijk gemiddelde van bijna 10%.

Dat Friesland en Drenthe meer dan gemiddeld banen verliezen is in strijd met mijn eerder dit jaar ook met algemene stemmen aangenomen motie. Die vroeg het kabinet om bij de afslanking van de rijksdienst de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland te ontzien.

Minister Blok heeft overigens wel zijn best gedaan. Zeeland wint banen door de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen, Groningen komt er heel goed uit en Limburg verliest niet meer dan het landelijk gemiddelde. En er zouden aanvankelijk nog meer banen verdwijnen in Friesland en Drenthe. Ook is ondanks dat Hoogeveen toch gesloten wordt het plan voor de sluiting van de gevangenissen voor de in de motie genoemde provincies aanmerkelijk beter geworden dan in de allereerste plannen van staatssecretaris Teeven.

Ik ga er vanuit dat de extra inzet die minister Blok als gevolg van mijn motie nu moet plegen er toe zal leiden dat in Friesland en Drenthe veel minder rijksbanen verdwijnen.

De PvdA heeft een lange traditie om op te komen voor de belangen van krimpgebieden en de provincies aan de randen van ons land. En dat is ook keihard nodig. Bij eerdere afslankingen was het namelijk steeds hetzelfde liedje. Elke rijksdienst die moest bezuinigen deed dat geheel op eigen houtje. Van enige coördinatie was geen sprake. En de uitkomst was steevast concentratie in centraler gelegen steden. Daardoor verloren de provincies aan de randen van ons land onevenredig veel banen. Banen die voor hun economische structuur nu juist zo belangrijk zijn.

Ik ben gemotiveerd om die strijd die door mijn nu vertrekkende collega Pierre Heijnen is gestart voort te zetten. Uiteraard samen met de partijgenoten in die betreffende provincies. Wat dat laatste betreft: petje af voor de lobby van de drie noordelijke provincies met onze partijgenoten Ferd Crone, Jacques Tichelaar, Max van den Berg, Cees Bijl en Bauke Arends in de voorste linies.

Delen: