Behoud basisschool in dorp

Behoud basisschool in dorp

Door Metin Çelik op 14 oktober 2010 Delen  

Dorpen kunnen niet zonder een basisschool. Het is voor ouders met jonge kinderen bijna onmogelijk in een dorp te wonen als er in de nabije omgeving geen school is. Het baart me dan ook zorgen dat het basisonderwijs in zogeheten krimpgebieden onder grote druk staat. In de provincie Groningen dreigt sluiting voor tientallen scholen. Mijn collega Tjeerd van Dekken en ik willen graag weten hoe de minister dorpen en scholen gaat helpen bij het vinden van oplossingen.

Want wat betekent het sluiten van scholen voor de leefbaarheid in dorpen? Die leefbaarheid staat al onder druk. En welke afstand moeten de kinderen straks afleggen om van school naar huis te komen? De hele regio heeft immers te kampen met mogelijke sluiting. Je moet er niet aan denken dat tientallen onderwijzers hun baan verliezen in deze economisch moeilijke tijden. Kortom, zo’n massale sluitingsgolf kan de hele regio opschudden en funest zijn voor kleine gemeenschappen. Met de vergrijzing van dorpen in het achterhoofd is dat een zorgwekkende gedachte.

We hopen dan ook dat de minister bereid is om met de provincie Groningen, de gemeentes en de schoolbesturen te zoeken naar een oplossing. Het lijkt ons zeer wenselijk dat de regering deze regio’s niet aan hun lot overlaat. Om te voorkomen dat het spreekwoordelijke kalf verdrinkt, zouden we graag van de minister horen in welke andere regio’s het basisonderwijs onder druk staat. En dan is het te hopen dat het nieuwe kabinet bereid is om die spanning te verlichten.

Hieronder onze vragen aan de ministers van Onderwijs en van Wonen, Wijken en Integratie:

1) Heeft u kennis genomen van de berichtgeving van RTV Noord over de dreiging dat tientallen basisscholen in Groningen dreigen te verdwijnen?

2) Wat zijn de gevolgen van sluiting van tientallen scholen voor de leefbaarheid in de dorpen, de afstand van huis naar school en het personeel van deze scholen?

3) Bent u bereid in overleg te treden met de provincie Groningen, Groningse gemeenten en schoolbesturen om gezamenlijk te zoeken naar een oplossing?

4) Aan welke oplossingen denkt u om de sluiting van tientallen basisscholen in één gebied te voorkomen? Is de minister bereid een helpende hand te bieden en zo ja op welke wijze?

5) Zijn er nog andere gebieden in Nederland waar ook veel scholen dreigen te verdwijnen de komende jaren, en zo ja welke regio’s/gemeenten?

6) Welke verantwoordelijkheid heeft het Rijk in deze?

7) Hoe kijkt u aan tegen deze ontwikkelingen en wat is de visie van het kabinet hierop voor de toekomst?