Behoed MBO’er voor werkloosheid

Behoed MBO’er voor werkloosheid

Door Tanja Jadnanansing op 7 augustus 2012 Delen  

Ik maak me erg kwaad over het feit dat zo veel jongeren worden opgeleid voor de werkloosheid. Veel MBO-opleidingen bieden, als gevolg van onderlinge concurrentie, niet het soort onderwijs waar de arbeidsmarkt om vraagt. Er zijn te veel ‘populaire’ opleidingen, terwijl de kwaliteit onder de maat is. De leerlingen zijn hiervan de dupe. Ik wil dat de minister veel harder optreedt tegen ROC’s die hun opleidingen met mooie praatjes aanprijzen en niet eerlijk vertellen dat de kans op werk erg klein is.

Ook wil ik dat we bij de financiering van ROC’s meer rekening houden met de slagingskans van leerlingen op de arbeidsmarkt en niet alleen met de hoeveelheid leerlingen.

Verder wil de Partij van de Arbeid veel meer aandacht voor techniekopleidingen. Die moeten voorzien zijn van de beste materialen en docenten.

Met het bedrijfsleven moeten baangaranties voor de echte tekort-opleidingen worden afgesproken. Pas dan draagt het MBO optimaal bij aan de banengroei die wij voor Nederland zo graag willen.

Hieronder lees je mijn vragen aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
1. Bent u bekend met het bericht ‘Opgeleid voor werk dat er niet is’*?

2. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat wij het ons niet kunnen veroorloven om zoveel mensen op te leiden voor werkloosheid? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat de vrijblijvende aanpak niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, gezien de cijfers in het genoemde bericht? Zo nee, waarom niet?

4. Welke acties gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat MBO-opleidingen beter op de arbeidsmarkt aansluiten?

5. Bent u het met de PvdA-fractie eens dat er meer prikkels voor ROC’s zouden moeten bestaan om studenten eerlijk voor te lichten over opleidingen die een kleine kans op werk bieden? Zo nee, waarom niet?

* De Volkskrant, 7-8-2012, p. 3