Begrepen begeleiden

Begrepen begeleiden

Door Lea Bouwmeester op 6 maart 2013 Delen  

Kent je dat, je staat samen met iemand bij de kassa om af te rekenen en je hebt je portemonnee al in je hand, maar ze vragen degene naast je hoe je wilt afrekenen? Of je stelt een vraag bij het gemeenteloket en iemand antwoord alsof je doof bent? Nee? Nooit het gevoel gehad dat je als klein kind werd behandelt, of niet serieus werd genomen? Ik ken deze voorbeelden wel. Ze zijn aan mij verteld op werkbezoek, door mensen die wegens een -niet aangeboren hersenafwijking- voor activiteiten en dagbesteding naar de Boogh in Harmelen gaan.

Dezelfde mensen die zo assertief zijn om de Partij van de Arbeid te vragen langs te komen, om te laten zien wat ze wel kunnen, mits er aan ondersteunende voorwaarden wordt voldaan. De kernvoorwaarde hiervoor is mensen serieus nemen. Dat kan alleen door ‘begrepen te begeleiden’, zoals de mensen het daar zelf noemen.

Mensen met een niet aangeboren hersenafwijking hebben met een hele heftige breuklijn in hun leven te maken. Het zijn mensen die eerst alles konden, en door ziekte opeens niet meer. Moet je voorstellen ‘je krijgt een beroerte, kan niet meer goed bewegen en vervolgens behandelt men je als klein kind’. Je bent nog heel kien, maar kan niet meer alles zelf. Dat betekend rouw, je kan iets niet meer, zoals je kon. Een moeilijk proces staat voor de deur. Je moet accepteren dat je sommige dingen niet meer kan, maar je moet je ook blijven focussen op de dingen die je wel nog kan.

En dat laatste is precies wat ze in de Boogh doen. Cliënten noemen het ‘begrepen begeleiden’ je krijgt begeleiding in proces van rouw, acceptatie en focussen op wat je kan en wil leren vanuit een nieuwe situatie. Maar, heel belangrijk, geen betutteling, hier wordt niet over mensen gesproken, maar met mensen. Zo wordt het activiteitenprogramma samengesteld aan de hand van de wens van cliënten. Binnen het activiteitenprogramma kan elke cliënt zijn eigen programma samenstellen. Computercursussen, fotografie, keramiek en speksteen bewerken, bloemschikken, repro en routinematige activiteiten, tuinieren, houtbewerking, zwemmen, fitness; het is nog maar een greep uit het totale programma.

De mogelijkheid tot het doen van activiteiten is een voorwaarden voor deze mensen om zich te focussen op het positieve en op wat ze wel kunnen en willen leren. Het goede aan de Boogh is dus dat deze mensen centraal staan. ‘Ze zijn de baas’ over het aanbod. En zijn gelijkwaardig aan personeel. Dit is een perfect voorbeeld wat aantoont hoe je mensen serieus neemt en welk positief effect dat heeft. Zo haal je het beste uit mensen naar boven. En vergroot je levensgeluk.

Zo doe je dat!

De boodschap aan de politiek was ook heel duidelijk ‘hier nemen ze ons serieus, nu jullie nog’. Als jullie het zorg systeem toch op de kop gooien, hou dan rekening met ons. Wij vragen jullie al die loketten af te schaffen en ons vanuit een punt positieve vragen te stellen. Draai de vraag om van een ellenlange toelichting op ons beperking, naar een toelichting op de ondersteuning die nodig is om het beste uit onszelf te halen. Vraag ons naar ambities. Geef ons de regie. Zo neem je ons serieus. Dit is leuker om te vertellen en houdt iedereen positief doelgericht. Een hele terechte oproep waar ik het roerend mee eens ben!

Delen: