Bedrijven, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bedrijven, neem je maatschappelijke verantwoordelijkheid

Door Paul Kalma op 11 februari 2010 Delen  

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over maatschappelijk verantwoord
ondernemen. De PvdA pleit voor maatregelen om maatschappelijk verantwoord
ondernemen breder te stimuleren:

Ondernemingen vervullen een economische taak, maar de maatschappelijke
gevolgen van hun handelen zijn vaak breder. De crisis heeft bewezen dat het
korte termijn denken in het bedrijfsleven zijn langste tijd heeft gehad. Een
duurzame economie vereist dat bedrijven niet alleen aandacht hebben voor de
winstcijfers, maar ook een bijdrage leveren aan het bestrijden van sociale- en
milieuproblemen.

Goede voorbeelden zijn er genoeg. Van boeren die in toenemende mate
overschakelen op biologische landbouw, tot multinationals die zich bij hun
activiteiten in ontwikkelingslanden actief inzetten om kinderarbeid uit te
bannen en vakbondsvrijheid te garanderen. Maar er is ook een andere kant: veel
bedrijven zijn niet transparant over de manier waarop zij omgaan met hun
omgeving. En soms gaat het zelfs flink mis, zoals de gifdumping van Trafigura in
Ivoorkust laat zien.

De PvdA pleit daarom voor maatregelen om maatschappelijk verantwoord
ondernemen breder te stimuleren. Transparantie is daar een onderdeel van. Elke
onderneming met meer dan vijftig werknemers zou in het jaarverslag moeten
rapporteren over wat het bedrijf doet, hoe zij dat doet en wat de resultaten
zijn. Met een dergelijke verplichting krijgen bedrijven een sterke prikkel om
duurzaamheid en sociaal beleid breed te integreren in de bedrijfsvoering.
Hiermee creëren ze kansen voor zichzelf, maar dragen ze ook bij aan een duurzame
en eerlijke economie.