Bedrijf wordt sterker met het zelf opleiden van jongeren

Bedrijf wordt sterker met het zelf opleiden van jongeren

Door Albert de Vries op 29 maart 2013 Delen  

Paree B.V. in ’s-Heerenhoek neemt elk jaar zeven Ć” acht 15/16-jarigen aan. Jongeren die op school zijn stukgelopen. Het bedrijf leidt ze op tot vakmensen. Bijna 90 % van hen komt bij Paree in dienst. En vaak voor lange tijd. De binding aan het bedrijf is groot. Het zijn de beste ambassadeurs voor het bedrijf. De zogenoemde return on investment is groot. Zowel sociaal als economisch.

Jan Baaijens is de KAM-manager (Kwaliteit, Arbo en Milieu) van het bedrijf. Hij werkt al heel lang samen met o.a. Kees Nieuwenhuijze directeur techniek en design van Scalda (het ROC in Zeeland). Het zijn allebei gedreven mensen. ‘Je moet er vroeg bij zijn. Als die gasten op school uitvallen moet je ze meteen meenemen de praktijk in. Zelfs als ze helemaal niet meer gemotiveerd zijn of zelfs een beetje lijken te ontsporen lukt het vaak ze in de praktijk wel het vak bij te brengen.’

Baaijens heeft jaren geleden met de school contact opgenomen omdat hij de winst voor het bedrijf zag. Hij vindt het jammer dat de meeste bedrijven pas vanaf 18 jaar leerlingen aannemen. Dat is een gemiste kans.

Paree doet aan alle initiatieven mee. Op basisscholen, met het project ‘monteur in de klas’, ‘doedagen’, ‘bedrijf open op woensdagmiddag’ en vooral ook met het ROC en het technasium. Op het bedrijf is een echt klaslokaal voor de ontvangst van klassen en voor het geval er toch ook nog eens wat theorie uitgelegd moet worden.

Zowel Baaijens als Nieuwenhuijze is van mening dat er ook veel makkelijker omgekeerde bewegingen mogelijk moeten zijn, te weten vakmensen die lesgeven op school. In Zeeland gebeurt dat gelukkig steeds vaker doordat zowel scholen als bedrijven de krachten bundelen. Bedrijven doen dat in ‘de vrienden van elektro’. Een voorbeeld dat absoluut navolging verdient.

Bij Paree wordt gewerkt aan BBL 2-niveau en daarna BBL 3 (BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg). Waar veel bedrijven dan vanwege de kosten stoppen gaat Paree verder naar BBL 4 en als het kan naar BOL en als het er in zit zelfs HBO. Maar ook mensen die al langer in dienst zijn worden voortdurend bijgeschoold volgens het principe een leven lang leren.

Operationeel directeur Peter Bek vertelt dat Paree is opgericht door Paree sr. in 1930 in ’s-Heerenhoek toen er elektriciteit kwam in het dorp en alle woningen aangesloten moesten worden. Samen met de zoon van de oprichter leidt Peter het bedrijf, veelal gewoon vanaf de werkvloer. Zelf is hij net als Jan Baaijens ook op die werkvloer van het bedrijf begonnen.

In de zestiger jaren groeide het bedrijf hard door de komst van grote industriële bedrijven in het Sloegebied. In 1984 ging het bedrijf er telecom bij doen. Ze doen het hele proces van software, installatie, onderhoud. Vitale onderdelen zoals bij de waterschappen en in de industrie. In sommige bedrijven zelfs het hele productieproces. Zoals bij McCain. En de kwaliteit is uitstekend, want ook de kerncentrale is klant van Paree en er wordt volop in nieuwe dingen ontwikkeld, zoals domotica die moet helpen dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen.

Voor de dorpsgemeenschap is het bedrijf van belang. Het bedrijf heeft een belangrijk stuk dorpsvernieuwing tot stand gebracht door de restauratie van een markante historische Zeeuwse boerenschuur. Inmiddels staat achter die op zich al zeer grote schuur een copie van dezelfde omvang en zijn ook aanpalende panden opgeknapt. Het bedrijf heeft inmiddels 135 werknemers. Door de jaarlijkse instroom met jongeren is de gemiddelde leeftijd laag, ca 35.

Delen: