Banen behouden in het Noorden

Banen behouden in het Noorden

Door Albert de Vries op 27 september 2013 Delen  

De Partij van de Arbeid is blij dat het banenverlies bij de rijksdienst in Friesland en Drenthe beperkt blijft. De minister geeft daarmee gehoor aan mijn oproep om de werkgelegenheidseffecten van de bezuinigingen in provincies als Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland zoveel mogelijk te verzachten.

Voorheen was het zo dat ieder ministerie zelf de bezuiniging invulde. Daardoor was het vaak niet duidelijk wat de gevolgen zouden zijn voor bepaalde regio’s en werden sommige gebieden onevenredig hard getroffen. Dat kon ertoe leiden dat in de provincies die verder weg liggen van Den Haag vlak na elkaar geconfronteerd werden met het sluiten van het plaatselijke belastingdienstkantoor, de gevangenis en de sociale verzekeringsbank. Die combinatie kon ervoor zorgen dat jonge gezinnen wegtrokken, waardoor de bakker en de slager failliet gingen. De leefbaarheid van een compleet gebied kon daardoor in het geding komen. In Den Haag was vaak te weinig aandacht voor deze problematiek.

Daarom heb ik een motie ingediend die minister Blok opdroeg de gevolgen van de bezuinigingen op de rijksoverheid in kaart te brengen en de werkgelegenheidseffecten van de bezuinigingen in Friesland, Drenthe, Limburg en Zeeland zoveel mogelijk te verzachten. De bezuinigingen zijn wel noodzakelijk. Het tekort op de begroting is komend jaar 20 miljard, en geen enkele bezuiniging is pijnloos. Maar wij hebben wel de plicht om verantwoord te bezuinigen, en rekening te houden met de effecten in de regio. Ook hier geldt eerlijk delen.

Hierdoor blijven er in Emmen 200 banen bij de belastingdienst behouden en voor Assen dat bij de dienst regelingen geen banen zullen verdwijnen. Friesland wordt met ruim 100 banen bij de belastingdienst en het OM gecompenseerd. Dat is niet helemaal toereikend maar de minister is bereid om in 2014 nog een inspanning te leveren voor een compensatie van 80 extra banen voor Friesland. Ook zal het UWV met 250 voltijd banen een aantal jaren langer in Leeuwarden blijven. Ik ben tevreden met dit resultaat.

Ook voor het komende jaar heeft de minister toegezegd de effecten van een kleinere rijksdienst evenredig te verdelen over het land. Daaronder vallen ook de maatregelen van defensie, waardoor in Friesland en Drenthe opnieuw veel rijksbanen dreigen te verdwijnen. Eind 2014 komt de minister met voorstellen over hoe hij hiermee om gaat. De PvdA blijft zich inzetten voor behoud en compensatie van banen in kwetsbare regio’s.