Baangarantie gehandicapte jongeren

Baangarantie gehandicapte jongeren

Door Sharon Dijksma op 8 februari 2010 Delen  

Te veel leerlingen met een beperking belanden na hun schooltijd in een
uitkeringssituatie en komen niet meer aan de slag. Ik wil daarom dat het
voortgezet speciaal onderwijs (vso) jongeren direct aan een baan helpt. Ik zal
daarom binnenkort een wetsvoorstel indienen waarin staat dat het voortgezet
speciaal onderwijs ‘werkscholen’ moet vormen. De nadruk ligt daar meer op werken
dan op leren. De jongeren wennen zo aan een werkzaam leven.

In deze zogenaamde ‘werkschool’ vindt leren plaats in de praktijk, dat wil
zeggen: in stages en (leer)bedrijven. Jongeren leren dan vooral op de werkplek
in plaats van op school. Er zijn scholen voor voortgezet speciaal onderwijs die
al een arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel hebben. Ik wil dit profiel wettelijk
vastleggen om zoveel mogelijk jongeren een baangarantie te bieden.

Jongeren vanaf circa zestien jaar werken in de werkschool bij een bedrijf en
krijgen zoveel mogelijk een duurzaam arbeidscontract. Aan het eind van de
werkschool wordt beoordeeld wat de leerling inmiddels aan beroepsvaardigheden
beheerst. Dat kan resulteren in certificaten die herkenbaar zijn op de
arbeidsmarkt en als paspoort fungeren bij de verdere loopbaan van de leerling.

Juist jongeren met een beperking verdienen aan het einde van hun
schoolcarrière een extra steun in de rug op weg naar de arbeidsmarkt. Als we
deze jongeren op jonge leeftijd geen perspectief op een baan kunnen bieden, dan
komen ze later vaak helemaal niet meer aan de slag. Zonde, want een
professionele werkomgeving zorgt naast participatie ook voor een zo normaal
mogelijke ontwikkeling van jongeren.

Intensieve en doelgerichte samenwerking op regionaal niveau tussen onderwijs,
bedrijfsleven en UWV is noodzakelijk voor een goede werkschool. De leerling moet
immers goed worden toegerust en voorbereid en dat geldt ook voor het
(leer)bedrijf. Het bedrijf moet er op kunnen rekenen dat de leerling goed wordt
begeleid en kan terugvallen op de school als dat nodig is. Ik verwacht dat
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs voortvarend aan de slag gaan met de
werkschool en dat bedrijven ook hun verantwoordelijkheid nemen.

Ruim 30.000 leerlingen in de leeftijd tussen 12 en 20 jaar volgen
voortgezet speciaal onderwijs; een groot deel van hen haalt geen regulier
diploma, maar is desondanks prima in staat om te werken en op die manier
maatschappelijk te participeren. Het gaat om leerlingen die een fysieke,
verstandelijke of gedragsmatige beperking hebben, maar ook talenten en ambitie.
Het voortgezet speciaal onderwijs wil, nog meer dan voorheen, die talenten
maximaal ontwikkelen en die ambitie maximaal benutten.