Asielbeleid vergt humane aanpak

Asielbeleid vergt humane aanpak

Door Marit Maij op 19 april 2013 Delen  

De PvdA staat voor een humaan asielbeleid. Daarom wil de PvdA dat er in de vreemdelingenketen een cultuurverandering komt, waarbij meer nadruk komt te liggen op een humane behandeling van individuele asielzoekers. Systeemfouten moeten snel en daadkrachtig worden weggewerkt.

Met die inzet is mijn collega Jeroen Recourt het debat aangegaan met staatssecretaris Teeven. De staatssecretaris heeft op alle punten toegezegd actie te zullen ondernemen om te zorgen dat een tragedie als deze nooit meer kan voorkomen. Dat schept vertrouwen. We zullen er scherp op toezien dat hij zich aan deze toezegging houdt.

De PvdA vindt dat een tragisch incident als het overlijden van de Russische asielzoeker Aleksandr Dolmatov nooit meer mag voorkomen. Daarom moeten er in de gehele vreemdelingenketen stevige veranderingen worden doorgevoerd. De PvdA zag in het onderzoek naar de dood van Dolmatov veel zorgen bevestigd over de behandeling van uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen worden te snel en te vaak gevangen gezet, het huidige verblijf in vreemdelingenbewaring past niet bij de humane omgang met vreemdelingen die wij wenselijk vinden en te vaak is een cultuur leidend die gericht is op het toelaten van zo min mogelijk asielzoekers en het uitzetten van zoveel mogelijk uitgeprocedeerden. Zorgvuldigheid en menselijkheid dreigden ondergeschikt te raken. Die cultuur was er mede debet aan dat fouten konden ontstaan waardoor niet is voorkomen dat Alexander Dolmatov in vreemdelingendetentie kon komen tot zelfmoord.

De PvdA wil dat de risico’s op herhaling grondig onderzocht worden en dat de inspectie in het vervolg regelmatig streng toezicht houdt. Het onderzoek van de Onderzoeksraad van de Veiligheid zal zich moeten richten op alle betrokken diensten en op hun vermogen om met verandering om te gaan. De zorg voor asielzoekers moet sterk worden verbeterd en de menselijke maat moet leidend zijn. Ook wil de PvdA dat er minder ingezet wordt op detentie van uitgeprocedeerde asielzoekers.